1.      Phòng Điều dưỡng

2.      Số điện thoại : 02083659032  ; Email:dieuduongbvdktutn@gmai.com.vn                         

3.      Lãnh đạo hiện nay

 

CN. Ngô Thị Tuyết- Phó trưởng phòng – Phụ trách phòng

Điện thoại: 0378656779

Email: tuyetphongdieuduong@gmail.com

4.      Lãnh đạo qua các thời kỳ

Thầy thuốc ưu tú - Trưởng phòng

(1992 - 2016)

Thầy thuốc ưu tú - Phó trưởng phòng

(2009 - 2015)

 1.      Cơ cấu tổ chức

1.1.Sơ lươc quá trình phát triển và cơ cấu tổ chức của đơn vị

Phòng Điều dưỡng Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên được thành lập tháng 4 năm 1992. Là một phòng tham mưu cho giám đốc trong công tác điều dưỡng, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám đốc (có 1 đ/c Phó giám đốc chỉ đạo trực tiếp hoạt động của Điều dưỡng) ), tổ chức điều hành toàn bộ ĐD/HS/KTV và hoạt động chăm sóc người bệnh trong toàn bệnh viện

Qua 27 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, phòng Điều dưỡng sau khi được thành lập với chức năng nhiệm vụ tổ chức chỉ đạo điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên chăm sóc người bệnh trong toàn bệnh viện  theo chức năng, nhiệm vụ đúng với quy chế Bệnh viện , của Bộ y tế ban hành.

Cơ cấu tổ chức của phòng như sau:

Phòng Điều dưỡng có 06 cán bộ  trong đó

-          01: Đ/c Trưởng phòng

-          01: Đ/c Phó phòng

-          01: Đ/c Phụ trách khối nội

-          01: Đ/c Phụ trách khối ngoại

-          01: Đ/c Phụ trách khối cận lâm sàng

-          01: Đ/c làm công tác báo cáo tổng hợp

1.2.Tình hình nhân lực hiện nay

-          01: Đ/c - Phó trưởng phòng – Phụ trách phòng

-          01: Đ/c  Phụ trách khối Nội

-          01: Đ/c Phụ trách khối ngoại

-          01: Đ/C Phụ trách khối Cận lâm sàng

2.      Hoạt động chuyên môn: 

6.1. Quản lý - chăm sóc người bệnh:

- Hệ thống quản lý điều dưỡng trong toàn bệnh viện được duy trì và phát huy vai trò, chức năng nhiệm vụ theo qui định.

- Điều động nhân lực kịp thời hỗ trợ cho các khoa khi có yêu cầu.

- Triển khai hoạt động hướng dẫn tư vấn GDSK tại các khoa lâm sàng. 

  - Duy trì hoạt động kiểm tra, giám sát công tác CSNB.

- Duy trì  công tác đi buồng đội, dự giao ban khoa, dự giao ban Điều dưỡng.

- Tổ chức họp Hội đồng người bệnh cấp khoa /tt 1 lần/tuần, cấp Bệnh viện 01 lần/tháng: Ghi nhận những ý kiến đóng góp, đề nghị của người bệnh - thân nhân người bệnh, báo cáo và tham mưu với Ban giám đốc để kịp thời giải quyết.

- Tổ chức thi tay nghề ĐD, HS, KTV cấp khoa 1 năm/lần,  thi Điều dưỡng giỏi cấp Bệnh viện định kỳ 2 năm/1 lần.

- Phối hợp với Khoa Dinh dưỡng tổ chức tư vấn dinh dưỡng tại các Khoa lâm sàng và lồng ghép truyền thông dinh dưỡng tại buổi tổ chức họp Hội đồng người bệnh cấp Bệnh viện.

Ban Giám  đốc, cán bộ phòng Điều dưỡng tham gia đi buồng đội chăm sóc cùng các khoa, TT


 

Họp Hội đồng người Bệnh cấp Bệnh viện  

-  Chủ trì giao ban Điều dưỡng trưởng hàng tháng, có tham gia của lãnh đạo các phòng ban chức năng khi cần thiết. Thông tin, giải quyết và nhận phản hồi kịp thời kiến nghị của các khoa phòng; điều chỉnh, thống nhất các hoạt động theo yêu cầu trong thời gian tiếp theo.
  

Giao ban công tác Điều dưỡng trưởng hàng tháng

6.2. Hoạt động đào tạo:

- Tổ chức đào tạo lại, đào tạo liên tục hàng năm cho ĐD/HS/KTV trong toàn bệnh viện.

- Đào tạo chỉ đạo tuyến các bệnh viện thuộc khu vực miền núi phía bắc.

- Tham gia hướng dẫn thực hành cho học sinh, sinh viên ĐD/HS/KTV trường ĐHYD, cao đẳng Y tế   Thái Nguyên

 

Tổ chức tập huấn cho ĐD, HS, KTV về cấp cứu ngừng tuần hoàn

 

Hội thảo nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh trong bệnh viện

6.3. Nghiên cứu khoa học

- Tổ chức thành công 02 Hội Nghị khoa học điều dưỡng  

-  Hàng năm đều có đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở được nghiệm thu và đăng tải trên các tạp chí.

-  Đã thực hiện thành công một đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh 

 

Đ/c Nguyễn Công Hoàng Giám đốc Bệnh viện – phát biểu khai mạc Hội nghị khoa học điều dưỡng lần thứ II

6.4. Hợp tác Quốc tế
- Hợp tác với  bệnh viện St Mary Nhật Bản  học hỏi nâng cao chất lượng chăm sóc phụ vụ người bệnh

 

Đoàn tham quan học tập tại Nhật Bản Chuyên gia nhật bản báo cáo chuyên đề

“Nâng cao kỹ năng quản lý và đào tạo cho ĐD trong  Bệnh viện”.

7. Thành tích trong các hoạt động , phong trào , công tác

 * Tập thể:

- Đạt tập thể lao động xuất sắc 12 năm liền (Từ 2008- 2019).

-  Liên tục đạt Chi bộ tiêu biểu vững mạnh

-  Liên tục đạt tổ Công đoàn tiêu biểu xuất sắc

- Bằng khen bộ trưởng Bộ y tế  năm 2010 và 2015

- Bằng khen thủ tướng chính phủ năm 2014.

8. Hoạt động khác

- Phối hợp với Phòng công tác xã hội thực hiện các hoạt động từ thiện cho người bệnh có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn tại các khoa/ tt trong Bệnh viên.                       

 9. Định hướng phát triển

1.      Thực hiện tốt Thông tư số 07/2011 TT- BYT ngày 26 tháng 01 năm 2011  Hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong Bệnh viện.

2.      Nâng cao chất lượng chăm sóc và phục vụ người bệnh theo Bộ tiêu chí  đánh giá chất lượng bệnh viện đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng người bệnh và thân nhân người bệnh.

3.      Tổ chức huấn luyện, đào tạo hiệu quả đội ngũ ĐD/HS/KTV nhằm cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng và thái độ phục vụ người bệnh.

4.      Nâng cao phong cách phục vụ, giao tiếp ứng xử, chuẩn đạo đức nghề nghiệp cho ĐD/HS/KTV, xây dựng hình ảnh người điều dưỡng năng động, chuyên nghiệp.

5.      Duy trì đánh giá chất lượng chăm sóc người bệnh theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chăm sóc người bệnh trong các bệnh viện theo kế hoạch 6 tháng/lần.

6.      Đổi mới phương thức quản lý nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh và các dịch vụ vụ y tế hướng tới hài lòng người bệnh.

7.      Tiếp tục bổ sung hoàn thiện bộ công cụ giám sát và đánh giá chỉ số, chất lượngchăm sóc người bệnh theo kế hoạch.

8.      Nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo của hệ thống ĐDT, phát huy tính chủ động, sáng tạo và chuyên nghiệp trong quản lý.

9.       Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học điều dưỡng.

10.   Phối hợp tốt các phòng ban chức năng, Khoa, Trung tâm, tham mưu và đề xuất Lãnh đạo bệnh vện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và phục vụ người bệnh.

11.   Tiếp tục bổ sung xây dựng hoàn thiện Bộ tài liệu truyền thông, Tư vấn, GDSK cho người bệnh trong Bệnh viện. Duy trì tư vấn, GDSK cho người bệnh thường quy và chuyên nghiệp.

12.   Mở rộng và tăng cường mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm quảng bá thương hiệu của bệnh viện và tạo điều kiện cho điều dưỡng có cơ hội giao lưu, học tập và chia sẻ kinh nghiệm.