Tên đơn vị: PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

1. Tên: Phòng Tổ chức Cán bộ

2. Điện thoại: 02803.854.756   Email:  tccb2014@gmail.com                           

3. Địa điểm làm việc: Tầng 2 khu nhà A2.

4. Lãnh đạo hiện nay:

TRƯỞNG  PHÒNG
TTƯT. BSCKII. Hà Tiến Quang
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
CN. Trần Thị Hoàng Điệp

5. Cơ cấu tổ chức

5.1. Sơ lược quá trình phát triển của đơn vị, tổ chức:

Quá trình thành lập: Cùng với sự hình thành và phát triển của Bệnh viện, năm 1951, Phòng Tổ chức cán bộ được thành lập. Trải qua 65 năm xây dựng và phát triển tập thể cán bộ, viên chức phòng đã góp phần to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển Bệnh viện từng giai đoạn lịch sử nhất định.

5.2. Tình hình nhân lực hiện nay

Tổng số CBVC: 24 người. Trong đó: - BSCKII: 01; Thạc sỹ: 01; Bác sỹ:01; CN luật: 01; CNQTNL: 01; CN Cao đẳng: 01; Nhân viên bảo vệ: 18

5.3. Các bộ phận: Phòng được chia làm 02 bộ phận: Bộ phận văn phòng 06 cán bộ, bộ phận bảo vệ 18 cán bộ.

6. Hoạt động chuyên môn:

Nhiệm vụ của phòng TCCB:

- Hàng năm căn cứ vào nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo cán bộ, tổ chức tuyển dụng viên chức  trình Giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.

- Tổ chức thực hiện công tác quản lý cán bộ, quản lý hồ sơ cán bộ theo phương pháp khoa học, thống kê báo cáo theo quy định.

- Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa, phòng, trình giám đốc Bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.

- Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.

- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của ngành Y tế đối với CBVC và người bệnh trong Bệnh viện.

- Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ, tin học...để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.

- Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với Giám đốc Bệnh viện giải quyết những vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.

- Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của CBVC trong Bệnh viện đề xuất với Giám đốc xem xét, giải quyết…..

Nhiệm vụ của Tổ bảo vệ:

- Phối hợp với công an phường, thành phố nắm bắt tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội nơi Bệnh viện đứng chân đề xuất với Giám đốc Bệnh viện xây dựng nội quy bảo vệ cơ quan, kế hoạch, biện pháp phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác trong Bệnh viện.

- Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ theo quy định của pháp luật và hướng dẫn nghiệp vụ bảo vệ của công an tỉnh Thái Nguyên để phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn những vị phạm nội quy bảo vệ cơ quan. Kịp thời đề xuất với Giám đốc biện pháp xử  lý.

- Làm nòng cốt trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc trong Bệnh viện. Phối hợp với các khoa, phòng trong Bệnh viện tuyên truyền phổ biến pháp luật nhằm nâng cao ý thức cảnh giác cho CBCC, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và khách của Bệnh viện.

- Thực hiện các quy định về công tác PCCC, giữ trìn trật tự công cộng và quản lý vũ khí, vật  liệu nổ, chất dễ cháy, chất độc hại... nếu có.

- Trực tiếp tổ chức kiểm soát người ra vào Bệnhviện. Khi có vụ việc xảy ra như: cháy, nổ, tại nạn, gây rối trật tự công cộng... trong Bệnh viện phải tổ chức bảo vệ hiện trường, cấp cứu nạn nhân, bắt người phạm tội quả tang, bảo vệ cán bộ cơ quan thực hiện nhiệm vụ và báo cáo lãnh đạo Bệnh viện, cơ quan công an biết chỉ đạo thực hiện.

7. Hoạt động khác: Phòng tích cực tham gia các hoạt động, phong trào do Bộ, ngành, tỉnh, các đoàn thể trong Bệnh viện phát động.

8. Thành tích nổi bật:

Những kết quả hoạt động cơ bản đã đạt được:

Công tác tổ chức cán bộ: Tham mưu cho lãnh đạo Bệnh viện thực hiện những công việc sau:

- Thực hiện nghiêm túc mọi chế độ chính sách cho CBVC và người lao động: Lương, phụ cấp quanh lương, các chế độ nhân các ngày lễ, Tết, sinh nhật.

- Về xây dựng bộ máy: Bệnh viện có 48 đơn vị: 9 phòng chức năng, 26 khoa lâm sàng, 8 khoa cận lâm sàng và phục vụ, 5 trung tâm.

- Công tác tuyển dụng nhân lực: đây là công tác quan trọng tuyển chọn nguồn nhân lực cho Bệnh viện. Phòng Tổ chức cán bộ luôn thường xuyên nắm chắc nguồn nhân lực, theo dõi sát sự biến đổi cơ học và xây dựng kế hoạch trình Giám đốc Bệnh viện phê duyệt để tổ chức thực hiện. Tuyển chọn và đào tạo nhân lực cho thực hiện nhiệm vụ trước mắt và sự phát triển bệnh viện trong tương lai. Công tác tuyển dụng cán bộ viên chức trong những năm gần đây đã thực sự đổi mới vừa lựa chọn được nhân lực vừa đảm bảo được sự đồng thuận trong cán bộ viên chức và xã hội chấp nhận, mọi người đều thừa nhận kết quả không căng thẳng, bức xúc trước sức ép của nhu cầu xin việc. Cán bộ viên chức được tuyển chọn có đủ năng lực, thực hiện nhiệm vụ.

- Công tác điều động, sắp xếp nhân lực: Phải có nguồn nhân lực đủ năng lực cho các năm tiếp sau nhưng vừa phải duy trì có hiệu quả xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ hàng ngày  là bài toán không dễ cho công tác tổ chức nhân lực. Dưới sự lãnh đạo của Giám đốc Bệnh viện phòng Tổ chức cán bộ đã kết hợp chặt chẽ với phòng KHTH, Điều dưỡng và các khoa, phòng để có sự điều động sắp xếp, bố trí nhân lực hợp lý vừa tinh gọn hiệu quả vừa đáp ứng được chất lượng đòi hỏi ngày càng cao. Các công việc lao động giảm đơn đang dần được chuyên môn hóa nâng cao chất lượng như công tác vệ sinh khoa, phòng, ký hợp đồng vệ sinh công nghiệp, thay  việc thực hiện vệ sinh của các hộ lý; phục vụ ăn uống căng tin, trông giữ xe cũng được hợp đồng với lao động mang tính chuyên nghiệp; Các biên chế của Bệnh viện được tập trung cho công tác chuyên môn y tế, các điều dưỡng được sắp xếp hợp lý và đào tạo nâng cao; các bác sĩ, dược sĩ được phân công hợp lý theo năng lực và tạo điều kiện phát triển chuyên môn sâu theo chuyên ngành.

- Đào tạo cán bộ: Hàng năm tham mưu cho lãnh đạo cử hàng trăm lượt cán bộ đi đào tạo trong nước và ngoài nước.

+ Hàng năm cử nhiều kíp cán bộ đi học chuyên môn và quản lý tại nước ngoài như: Đài Loan, Nhật Bản, Thái Lan, Mỹ, Trung Quốc....

+ Mở nhiều lớp tập huấn tại Bệnh viện: Quy tắc ứng xử, an toàn BHLĐ, PCCN, tin học, ngoại ngữ, chăm sóc toàn diện, vệ sinh Bệnh viện...

- Công tác thi đua khen thưởng: Với chức năng là phòng thường trực về công tác thi đua khen thưởng. Phòng đã có kế hoạch và tham mưu cho Ban giám đốc theo dõi, đánh giá thực hiện nghiêm túc công tác thi đua theo các quy định hiện hành. Mỗi cán bộ viên chức, mỗi khoa, phòng có thành tích đột xuất trong khám chữa bệnh phục vụ người bệnh hoặc học tập đạt kết quả cao đều được đánh giá ghi nhận và khen thưởng kịp thời. Công tác tổng kết bình xét thi đua đánh giá sự hoàn thành nhiệm vụ hàng tháng (để xét thưởng) và bình xét các danh hiệu thi đua cuối năm được thực hiện công bằng, khách quan và sát thực; các danh hiệu thi đua cho cá nhân và tập thể được thực hiện nghiêm túc, hiệu qủa.

- Công tác quy hoạch cán bộ: Hàng năm được thực hiện nghiêm túc theo các văn bản hiện hành của nhà nước

- Công tác quản lý hồ sơ cán bộ, viên chức: Được thực hiện theo đúng  các quy định hiện hành, được đoàn kiểm tra của Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Y tế đánh giá là đơn vị quản lý hồ sơ sạch đẹp, đầy đủ, dề tìm , dễ lấy.

- Đã lập kế hoạch và tham mưu cho lãnh đạo Bệnh viện và tổ chức thực hiện tốt công tác quân sự địa phương và phòng cháy, chữa cháy trong cơ quan; hàng năm thực hiện đầy đủ các kế hoạch theo pháp lệnh dân quân tự vệ, và   pháp lệnh phòng cháy, chữa cháy; huấn luyện tham gia đầy đủ hội thao do các cơ quan tổ chức đạt kết quả tốt. Bệnh viện luôn luôn được Ban chỉ huy quân sự  Thành phố Thái Nguyên đánh giá là đơn vị mạnh về công tác quân sự địa phương.

- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ: Thường xuyên được quan tâm và tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành. Tham mưu cho đảng ủy và Ban giám đốc thành lập Ban bảo vệ chính trị nội bộ Bệnh viện. Ban được kiện toàn nhân sự hàng năm và thực hiện nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế.

Công tác bảo vệ trật tự an ninh Bệnh viện.

Là một Bệnh viện lớn nằm ở trung tâm thành phố, công tác bảo vệ trật tự an ninh luôn luôn là một nhiệm vụ được quan tâm. Tất cả mọi người, xe cộ ra vào Bệnh viện luôn được lực lượng bảo vệ cùng toàn thể cán bộ viên chức Bệnh viện quan tâm để đảm bảo an toàn người bệnh khi điều trị, người nhà tới thăm nuôi. Những kẻ gian phải được theo dõi phát hiện. Trong những năm qua đã phát hiện và xử lý nhiều vụ việc, bắt giữ nhiều đối tượng trong đó có những đối tượng vi phạm pháp luật chuyển công an các cấp giải quyết.

Kiểm tra, ngăn chặn và xử lý hàng chục vụ việc cố ý vi phạm nội quy cơ quan như: Bán hàng rong, bới thu gom trái phép rác thải y tế gây ô nhiễm môi trường.

Nhiều cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen, tập thể Bệnh viện được UBND tỉnh tặng cờ thi đua trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Những thành tích đã đạt được:

* Tập thể:

- Huân chương Lao động hạng Ba năm 2014.

- Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2011.

- 15 năm liên tục đạt Tập thể lao động xuất sắc

- Bộ Y tế tặng 04 bằng khen về công tác Tổ chức và cán bộ

- 20 năm liền đạt danh hiệu đơn vị Quyết thắng

- Huân chương Chiến công hạng Ba năm 1996

- Đơn vị lá cờ đầu phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 1998

- Đơn vị được UBND tỉnh tặng 05 Bằng khen, 18 Giấy khen    

* Cá nhân:

- 01 Thầy thuốc được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú.

- 03 đ/c được Bộ Y tế tặng Bằng khen

- 03 cá nhân được Bộ công an tặng Bằng khen

- 08 lượt cán bộ chiến sĩ được UBND tỉnh tặng Bằng khen

- 18 lượt cán bộ chiến sĩ được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen.

 Một số hình ảnh hoạt động

 

Lễ công bố thành lập TTĐT & CĐT

 Bệnh viện (đơn vị trưởng khối thi đua năm 2016) tổ chức sơ kết phong trào thi đua  6 tháng đầu năm 

 PGS.TS. Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Bệnh viện phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hào lòng của người bệnh

Công an tỉnh Thái Nguyên tặng giấy khen cho cán bộ bảo vệ đạt thành tích cao trong thực hiện nhiệm vụ

 Bệnh viện đạt giải nhất khối thi đua các Bệnh viện năm 2016 

10. Định hướng phát triển

– Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, chức năng theo hướng chuyên môn hóa, có sự phân công, phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

– Xây dựng đội ngũ viên chức, nhân viên có trình độ chuyên môn vững, trình độ ngoại ngữ, tin học đáp ứng với yêu cầu của Bệnh viện tuyến trung ương, góp phần hướng đến mục tiêu xây dựng Bệnh viện trở thành Bệnh viện vùng Đông bắc Tổ quốc

– Từng bước hiện đại hóa hoạt động thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhân sự.

– Tham mưu cho Ban Giám đốc về cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực của Bệnh viện khi Bệnh viện trở thành Bệnh viện Hạng đặc biệt.