LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
STT Tiêu đề Ngày ban hành Tải về
1 Lịch tuần từ ngày 27/03/2017 đến 02/04/2017 27/03/2017
2 Lịch tuần từ ngày 20/03/2017 đến 26/03/2017 20/03/2017
3 Lịch tuần từ ngày 13/03/2017 đến 19/03/2017 13/03/2017
4 Lịch công tác tuần từ ngày 06/03/2017 đến 12/03/2017 06/03/2017
5 Lịch tuần từ 27-2-2017 đến 05-03-2017 27/02/2017
6 Lịch công tác tuần từ ngày 20/02/2017 đến 26/02/2017 20/02/2017
7 Lịch tuần từ ngày 13-02-2017 đến 19-02-2017 13/02/2017
8 Lịch tuần từ ngày 06-02-2017 đến 12-02-2017 06/02/2017
9 Lích tuần 2 tháng 02 năm 2018 05/02/2017
10 Lịch công tác tuần từ 30-01-2017 đến 05-02-2017 30/01/2017
11 Lịch tuần từ 23-01-2017 đến 29-01-2017 23/01/2017
12 Lịch tuần từ 16-01-2017 đến 22-01-2017 16/01/2017
13 Lịch công tác tuần từ 09-01-2017 đến 15 -01-2017 09/01/2017
14 Lịch tuần từ 02-01-2017 đến 08-01-2017 02/01/2017
15 Lịch tuần từ 26-12-2016 đến 01-01-2017 26/12/2016