Nhằm tổng kết hoạt động, đánh giá kết quả ứng dụng triển khai công tác Công nghệ thông tin tại bệnh viện TW Thái Nguyên giai đoạn (2016-2020). Đồng thời cùng nhau trao đổi, rút kinh nghiệm chung trong việc triển khai các giải pháp ứng dụng CNTT. Qua đó làm tiền đề và tạo động lực cho các đơn vị khác tiếp tục phát huy, ứng dụng sáng tạo đưa hoạt động ứng dụng CNTT tại bệnh viện trong quản lý ngày càng phát triển.

  Đến dự và chỉ đạo hội nghị gồm có: PGS.TS Nguyễn Công Hoàng - Giám đốc BV, PGS.TS Nguyễn Thành Trung - Nguyên Giám đốc BV, Lãnh đạo các đơn vị khoa phòng, trung tâm trong bệnh viện.

  Tại buổi tổng kết, Ban Giám đốc đã công bố và trao Giấy khen cho 6 đơn vị điển hình tiên tiến trong công tác ứng dụng CNTT: Khoa Khám Bệnh, Khoa Bệnh Nhiệt Đới, Khoa Tâm Thần, Khoa Thần Kinh, Khoa Tai Mũi Họng, Khoa Ngoại Thần Kinh.

 

Hình ảnh toàn thể hội nghị

Đ/c Phạm Thị Minh Thành trình bày báo cáo tổng kết 

Đ/c Giám đốc BV  trao bằng khen cho các đơn vị điển hình tiên tiến trong công tác ứng dụng CNTT