THÔNG BÁO
Về việc cắt tóc miễn phí cho bệnh nhân

​Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên phối hợp với Salon tóc 30 SHINE Thái Nguyên cắt tóc miễn phí cho khoảng 100 bệnh nhân là Nam giới đang điều trị tại Bệnh viện:
​Thời gian: Từ 13h15p đến 16h30p ngày 23/10/2020 (thứ 6)
​Địa điểm: + Sảnh tầng 1 tòa nhà 7 tầng 
​​​+ Sảnh tầng 1 Trung tâm ung bướu
​Bệnh viện đề nghị các đơn vị khoa, phòng, trung tâm thông báo cho người bệnh được biết để tham gia.

Do bên nhà 7 tầng số lượng bệnh nhân đăng ký ít nên kính mời bệnh nhân di chuyển sang Sảnh tầng 1 Trung tâm ung bướu.

​Trân trọng thông báo!