Năm 1951, tại căn cứ địa cách mạng Việt Bắc, với yêu cầu phục vụ kháng chiến kiến quốc, Bệnh viện Khu Việt Bắc được thành lập – trải qua nhiều tên gọi khác nhau và hiện nay là Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Cùng với sự ra đời và phát triển của Bệnh viện, Phòng Y vụ (nay là Phòng Kế hoạch tổng hợp) cũng được thành lập.

Tập thể CBVC Phòng Kế hoạch tổng hợp

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kế hoạch tổng hợp

  1. Lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Bệnh viện.
  2. Tổ chức theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch và quy chế Bệnh viện.
  3. Tổ chức tổng kết đánh giá công tác chuyên môn trong Bệnh viện.
  4. Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa phòng trong Bệnh viện, giữa Bệnh viện với các đơn vị bạn có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện.
  5. Đảm bảo lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.
  6. Xây dựng kế hoạch phát triển khoa học kỹ thuật của Bệnh viện.
  7. Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác khám chữa bệnh.
  8. Xây dựng phương án phòng chống dịch bệnh, thiên tai thảm họa và tổ chức thực hiện.
  9. Ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý Bệnh viện.

Hình ảnh hoạt động

Thành tích chung của Phòng Kế hoạch tổng hợp

- Trong thời kỳ chống chiến tranh phá hoại của Đế quốc Mỹ xâm lược: Phòng Kế hoạch tổng hợp đã nhiều năm liền liên tục đạt tập thể LĐ XHCN.

- Trong thời kỳ xây dựng đất nước nhiều năm đạt tập thể lao động giỏi.

- Trong thời kỳ đổi mới hiện nay liên tục đạt tập thể lao động tiên tiến xuất sắc được Bộ trưởng Bộ Y Tế khen ngợi.

Bằng khen do Bộ trưởng Bộ Y tế tặng năm 2009

Thành tích cá nhân

- 01 cán bộ phòng được thưởng huân chương lao động hạng III.

- 01 cán bộ phòng được tổng LĐLĐVN tặng bằng Lao động sáng tạo.

- 04 cán bộ phòng được Bộ trưởng Bộ Y Tế tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ.

- 01 cán bộ phòng được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

- 06 cán bộ được tặng bằng khen của Thủ tướng chính phủ và nhiều bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y Tế - Công đoàn Y tế Việt Nam – LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên – UBND tỉnh – Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên.

Đây là minh chứng linh động khẳng định những thành tích rất đáng tự hào của tập thể cán bộ viên chức Phòng Kế hoạch tổng hợp trong 60 năm qua góp phần vào sự nghiệp chung của Bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên qua 60 năm xây dựng và trưởng thành.