Nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị cho người bệnh ngày càng cao cũng như thực hiện kế hoạch triển khai kỹ thuật mới của Bệnh viện, ngày 20 tháng 05 năm 2014 Viện Tim mạch Việt Nam  đã cử 1 kíp cán bộ lên hỗ trợ chuyên môn chuyển giao kỹ thuật ‘‘Đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn’’ cho kíp cán bộ can thiệp tim mạch tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Việc đặt thành công máy tạo nhịp vĩnh viễn cho bệnh nhân bệnh tim của Bệnh viện ĐKTW Thái Nguyên đã chứng tỏ sự tiến bộ của đội ngũ thầy thuốc của Bệnh viện ĐKTW Thái Nguyên trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, đồng thời mở ra nhiều cơ hội cho các bệnh nhân khám và chữa bệnh tại địa phương, nhất là những bệnh nhân không có điều kiện khám, điều trị ở tuyến trên.