VĂN BẢN - TÀI LIỆU

Bộ luật Lao động số 10/2012/QH2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Số/Ký hiệu 10/2012/QH13 Đơn vị ban hành Quốc hội
Ngày ban hành 2012-10-01 Ngày hiệu lực 2012-10-01
Trích yếu Bộ luật Lao động số 10/2012/QH2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Định dạng file pdf Kích thước 1.10M
Tải về