Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên Khai trương Trung tâm khám chữa bệnh từ xa! 

xin mời Click vào đường link dưới đây để xem phóng sự! 

http://www.bvdktuthainguyen.gov.vn/uploads/media/about/%E1%BA%A2NH%20TIN%20B%C3%80I/n%C4%83m%202020/TH%C3%81NG%209/B%E1%BB%86NH%20VI%E1%BB%86N%20TW%20TH%C3%81I%20NG---.mp4