LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
STT Tiêu đề Ngày ban hành Tải về
1 Lịch tuần từ 18 tháng 11 đến 24 tháng 11 năm 2019 18/11/2019
2 Lịch tuần từ 11 tháng 11 đến 17 tháng 11 năm 2019 11/11/2019
3 Lịch tuần từ 04 tháng 11 đến 11 tháng 11 năm 2019 04/11/2019
4 Lịch tuần từ 28 tháng 10 đến 03 tháng 11 năm 2019 28/10/2019
5 Lịch tuần từ 21 tháng 10 đến 27 tháng 10 năm 2019 21/10/2019
6 Lịch tuần từ 14 tháng 10 đến 20 tháng 10 năm 2019 14/10/2019
7 Lịch tuần từ 07 tháng 10 đến 13 tháng 10 năm 2019 07/10/2019
8 Lịch tuần từ 30 tháng 09 đến 06 tháng 10 năm 2019 30/09/2019
9 Lịch tuần từ 23 tháng 09 đến 29 tháng 09 năm 2019 23/09/2019
10 Lịch tuần từ 16 tháng 09 đến 22 tháng 09 năm 2019 16/09/2019
11 Lịch tuần từ 09 tháng 09 đến 15 tháng 09 năm 2019 09/09/2019
12 Lịch tuần từ 02 tháng 09 đến 08 tháng 09 năm 2019 02/09/2019
13 Lịch tuần từ 26 tháng 08 đến 01 tháng 09 năm 2019 26/08/2019
14 Lịch tuần từ 19 tháng 08 đến 25 tháng 08 năm 2019 19/08/2019
15 Lịch tuần từ 12 tháng 08 đến 18 tháng 08 năm 2019 12/08/2019