LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
STT Tiêu đề Ngày ban hành Tải về
1 Lịch tuần từ 29 tháng 06 đến 05 tháng 07 năm 2020 29/06/2020
2 Lịch tuần từ 22 tháng 06 đến 28 tháng 06 năm 2020 22/06/2020
3 Lịch tuần từ 15 tháng 06 đến 11 tháng 06 năm 2020 15/06/2020
4 Lịch tuần từ 08 tháng 06 đến 14 tháng 06 năm 2020 14/06/2020
5 Lịch tuần từ 01 tháng 06 đến 07 tháng 06 năm 2020 01/06/2020
6 Lịch tuần từ 25 tháng 05 đến 31 tháng 05 năm 2020 25/05/2020
7 Lịch tuần từ 18 tháng 05 đến 24 tháng 05 năm 2020 18/05/2020
8 Lịch tuần từ 11 tháng 05 đến 17 tháng 05 năm 2020 11/05/2020
9 Lịch tuần từ 04 tháng 05 đến 10 tháng 05 năm 2020 04/05/2020
10 Lịch tuần từ 27 tháng 04 đến 03 tháng 05 năm 2020 27/04/2020
11 Lịch tuần từ 20 tháng 04 đến 26 tháng 04 năm 2020 20/04/2020
12 Lịch tuần từ 13 tháng 04 đến 19 tháng 04 năm 2020 13/04/2020
13 Lịch tuần từ 06 tháng 04 đến 12 tháng 04 năm 2020 06/04/2020
14 Lịch tuần từ 30 tháng 03 đến 05 tháng 04 năm 2020 30/03/2020
15 Lịch tuần từ 23 tháng 03 đến 29 tháng 03 năm 2020 23/03/2020