LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
STT Tiêu đề Ngày ban hành Tải về
1 Lịch tuần từ 06 tháng 04 đến 12 tháng 04 năm 2020 06/04/2020
2 Lịch tuần từ 30 tháng 03 đến 05 tháng 04 năm 2020 30/03/2020
3 Lịch tuần từ 23 tháng 03 đến 29 tháng 03 năm 2020 23/03/2020
4 Lịch tuần từ 16 tháng 03 đến 08 tháng 22 năm 2020 16/03/2020
5 Lịch tuần từ 09 tháng 03 đến 08 tháng 15 năm 2020 09/03/2020
6 Lịch tuần từ 02 tháng 03 đến 08 tháng 03 năm 2020 02/03/2020
7 Lịch tuần từ 24 tháng 02 đến 30 tháng 02 năm 2020 24/02/2020
8 Lịch tuần từ 17 tháng 02 đến 23 tháng 02 năm 2020 17/02/2020
9 Lịch tuần từ 10 tháng 02 đến 09 tháng 02 năm 2020 10/02/2020
10 Lịch tuần từ 03 tháng 02 đến 09 tháng 02 năm 2020 03/02/2020
11 Lịch tuần từ 20 tháng 01 đến 26 tháng 01 năm 2020 20/01/2020
12 Lịch tuần từ 13 tháng 01 đến 19 tháng 01 năm 2020 13/01/2020
13 Lịch tuần từ 06 tháng 01 đến 12 tháng 01 năm 2020 06/01/2020
14 Lịch tuần từ 16 tháng 12 đến 22 tháng 12 năm 2019 16/12/2019
15 Lịch tuần từ 09 tháng 12 đến 15 tháng 12 năm 2019 09/12/2019