LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
STT Tiêu đề Ngày ban hành Tải về
1 Lịch tuần từ 15 tháng 10 đến 21 tháng 10 năm 2018 15/10/2018
2 Lịch tuần từ 08 tháng 10 đến 14 tháng 10 năm 2018 08/10/2018
3 Lịch tuần từ 01 tháng 10 đến 07 tháng 10 năm 2018 01/10/2018
4 Lịch tuần từ 24 tháng 09 đến 30 tháng 09 năm 2018 24/09/2018
5 Lịch tuần từ 17-09 đến 23-09 năm 2018 17/09/2018
6 Lịch tuần từ 10-09 đến 16-09 năm 2018 10/09/2018
7 Lịch tuần từ 03.09 đến 09.9 năm 2018 03/09/2018
8 Lịch tuần từ 27-08 đến 02-09 năm 2018 27/08/2018
9 Lịch tuần từ 20-08 đến 26-08 năm 2018 20/08/2018
10 Lịch tuần từ 13-08 đến 19-08 năm 2018 13/08/2018
11 Lich tuần từ 06-08 đến 12-08 năm 2018 06/08/2018
12 Lich tuần từ 30-07 đến 05-08 năm 2018 30/07/2018
13 Lịch tuần từ 23-07 đến 30-07 năm 2018 23/07/2018
14 Lịch tuần từ 16-07 đến 22-07 năm 2018 16/07/2018
15 Lịch công tác tuấn từ ngày 9 đến ngày 15/07/2018 09/07/2018