LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
STT Tiêu đề Ngày ban hành Tải về
1 Lịch tuần từ 21 tháng 09 đến 27 tháng 09 năm 2020 21/09/2020
2 Lịch tuần từ 14 tháng 09 đến 20 tháng 09 năm 2020 14/09/2020
3 Lịch tuần từ 07 tháng 09 đến 13 tháng 09 năm 2020 07/09/2020
4 Lịch tuần từ 31 tháng 08 đến 06 tháng 09 năm 2020 31/08/2020
5 Lịch tuần từ 24 tháng 08 đến 30 tháng 08 năm 2020 23/08/2020
6 Lịch tuần từ 17 tháng 08 đến 23 tháng 08 năm 2020 17/08/2020
7 Lịch tuần từ 10 tháng 08 đến 16 tháng 08 năm 2020 10/08/2020
8 Lịch tuần từ 03 tháng 08 đến 09 tháng 08 năm 2020 03/08/2020
9 Lịch tuần từ 27 tháng 07 đến 02 tháng 08 năm 2020 27/07/2020
10 Lịch tuần từ 20 tháng 07 đến 26 tháng 07 năm 2020 20/07/2020
11 Lịch tuần từ 13 tháng 07 đến 19 tháng 07 năm 2020 13/07/2020
12 Lịch tuần từ 06 tháng 07 đến 12 tháng 07 năm 2020 06/07/2020
13 Lịch tuần từ 29 tháng 06 đến 05 tháng 07 năm 2020 29/06/2020
14 Lịch tuần từ 22 tháng 06 đến 28 tháng 06 năm 2020 22/06/2020
15 Lịch tuần từ 15 tháng 06 đến 11 tháng 06 năm 2020 15/06/2020