Sáng nay 4/5 tại Nhà Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Hội nghị được kết nối đến trên 16.200 điểm cầu từ Trung ương tới cơ sở, với hơn 1,44 triệu cán bộ, đảng viên tham dự.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; các đồng chí Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy, huyện ủy trong cả nước...
Tại tỉnh Thái Nguyên, Hội nghị được kết nối tới 224 điểm cầu, với sự tham dự của trên 34.000 đại biểu. Là Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tỉnh Thái Nguyên, tại điểm cầu Đảng bộ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Công Hoàng - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Bệnh viện, Đại biểu Quốc hội khóa XV; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành đảng bộ; các đồng chí là Bí thư, các đồng chí trong Ban Chi ủy các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ.

Tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng đã triển khai, quán triệt tới các đại biểu 4 chuyên đề chính gồm: Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững trong giai đoạn mới. Hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.
Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo tinh thần Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.
Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương tiếp tục quán triệt sâu rộng các nghị quyết tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII một cách thiết thực, hiệu quả./.