Tham gia khóa đào tạo có 12 cán bộ y tế là các bác sỹ của 03 tỉnh gồm Thái Nguyên, Bắc Kan, Lạng Sơn.

          Khóa đào tạo diễn ra 03 tháng, từ 28/7 đến ngày 28/10 năm 2014. Tham gia giảng dạy là các giảng viên giàu kinh nghiệm về lĩnh vực siêu âm của khoa TDCN, khoa XQuang của Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến là đơn vị tổ chức chính của khóa đào tạo. 

Ng