Thời gian: từ 7h30 - 12h, ngày 17/11 (Thứ sáu).
  Địa điểm: Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.