Tham dự và chủ trì Hội nghị có: PGS.TS. Nguyễn Thanh Long – Thứ trưởng Bộ Y tế; Bà Michelle McConnell - Giám đốc CDC Việt Nam; cùng đại diện Tổ chức quốc tế Lãnh đạo các Dự án, Lãnh đạo Cục Phòng, chống HIV/AIDS.

Phát biểu khai mạc Hội nghị PGS.TS. Nguyễn Thanh Long - Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết: Để đảm bảo tính bền vững của chương trình công tác phòng, chống HIV/AIDS sẽ phải lồng ghép vào hệ thống y tế sẵn có, sử dụng cơ sở vật chất và con người sẵn có,lồng ghép các dịch vụ tạo thành 1 chuỗi dự phòng và chăm sóc liên tục.  Bên cạnh đó cần củng cố, xây dựng lại hệ thống tổ chức y tế dự phòng ở nước ta; Khi nguồn lực quốc tế giảm nghiêm trọng chúng ta cần nhìn ra được mấu chốt đầu tư và phải cân bằng giữa hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ cung cấp dịch vụ; Mỗi địa phương cần tìm ra cho mình một mô hình phòng, chống HIV/AIDS phù hợp...

Trong thời gian qua nguồn kinh phí dành cho công tác phòng, chống HIV/AIDS phần lớn do các tổ chức quốc tế tài trợ, theo thống kê của Cục Phòng, chống HIV/AIDS cho biết nước ta đã liên tục đạt được ba giảm trong công tác Phòng, chống HIV/AIDS (giảm số người nhiễm mới, giảm số người chuyển sang AIDS và giảm tử vong do AIDS).

Tại Hội nghị các Đại biểu sẽ cùng thảo luận về 4 mục tiêu bao gồm:(1) Xác định ưu tiên về mặt địa lý; (2)Lồng ghép, kết nối và đảm bảo tính bền vững; (3) Lập kế hoạch chung và cơ chế hợp tác; (4)Đầu tư vào nâng cao năng lực và cung cấp dịch vụ...

Hội nghị được diễn ra trong 2 ngày 4-5/09/2013.