Sáng 3/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW ngày 14/10/2021 của Bộ Chính trị và các nội dung cơ bản của Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Đồng chủ trì và điều hành hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội; Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư; Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại hội nghị

Dự tại điểm cầu Thái Nguyên có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các ĐBQH tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên

Tại Hội nghị, các đại đã được nghe một số nội dung cơ bản của Đề án; báo cáo Tổng quan về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và dự kiến kế hoạch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị; dự kiến Kế hoạch của Chính phủ triển khai Kết luận số 19-KL/TW và Đề án của Đảng đoàn Quốc hội về định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và các giải pháp bảo đảm thực hiện; phát biểu chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

Theo đó, trên cơ sở Đề án do Đảng đoàn Quốc hội xây dựng, ngày 14/10/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 19-KL/TW về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV. Tại Kết luận, Bộ Chính trị nêu rõ, mục tiêu của công tác xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV là hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, tạo lập khung pháp lý để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, 12 định hướng phát triển đất nước, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược đã được Đại hội XIII của Đảng đề ra.

Trong quá trình triển khai thực hiện Định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Bộ Chính trị lưu ý: Việc xây dựng, ban hành luật phải thận trọng, chắc chắn, làm tốt từng khâu, đặt yêu cầu cao về chất lượng, không chạy theo số lượng, phải bám sát và kịp thời đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Những vấn đề cấp bách, đã chín, đã rõ, được thực tiễn chứng minh, có sự thống nhất cao thì mới xây dựng, ban hành luật; những vấn đề tuy cấp bách, cần thiết, nhưng là vấn đề mới, chưa đạt đồng thuận cao thì có thể quy định thực hiện thí điểm. Trước mắt, chưa triển khai xây dựng những dự án luật có nội dung phức tạp, còn nhiều ý kiến khác nhau, cần có thêm thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng, thận trọng.

PGS. TS Nguyễn Công Hoàng - Uỷ viên Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tham dự Hội nghị. 

Tại hội nghị, có nhiều tham luận đã được các bộ, ban, ngành của Trung ương và địa phương trình bày. Các đại biểu tiến hành thảo luận, thống nhất về yêu cầu, nội dung kế hoạch, việc thực hiện các giải pháp bảo đảm triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị và Đề án. Thống nhất cơ chế bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị và Đề án.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong xây dựng pháp luật cần phải ưu tiên cao nhất cho chất lượng, kiên quyết không chạy theo số lượng, cố gắng khắc phục cơ bản những bất cập đã được các cơ quan nhận định, chỉ ra trong quá trình tổng kết và xây dựng Đề án; tiếp tục tìm tòi, đổi mới, cải tiến quy trình, thủ tục để nâng cao hiệu quả xây dựng ban hành pháp luật; công tác xây dựng pháp luật không để xảy ra lồng ghép lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ của cơ quan quản lý Nhà nước trong dự án luật; quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân và doanh nghiệp; cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh,