Kế hoạch Tuyên truyền Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới