Download thông tin tại đây: Kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển và triệu tập thí sinh xét tuyển viên chức năm 2020