Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 9/11, BTV Đoàn Thanh niên Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề với nội dung "Giáo dục đoàn viên, thanh niên bảo đảm an ninh trên không gian mạng". TS. Lê Thị Hương Lan, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện dự và phát biểu tại chương trình. Tham dự chương trình có lãnh đạo phòng Công tác xã hội, cùng 110 đồng chí trong BTV, BCH, UBKT Đoàn Thanh niên, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên BCH các Chi đoàn trực thuộc.

TS. Lê Thị Hương Lan, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện phát biểu tại chương trình

Không gian mạng ngày nay trở thành một không gian xã hội mới, nơi con người giao tiếp, học tập, vui chơi giải trí, không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Tuy nhiên, cùng với những lợi ích to lớn, không gian mạng đang tạo ra các nguy cơ và thách thức đối với an ninh quốc gia, an ninh con người và trật tự an toàn xã hội, hơn thế có thể bị lợi dụng gây nên những thiệt hại về tài sản, tinh thần, sức khỏe, thậm chí cả tính mạng con người. Nhận thức được tầm quan trọng của việc tiếp cận và đảm bảo an toàn, an ninh mạng đối với đoàn viên, thanh niên, đối tượng thường xuyên tiếp xúc với không gian mạng, tại buổi sinh hoạt, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã truyền đạt những nội dung, kiến thức bổ ích về luật an ninh mạng, cách tiếp cận, chọn lọc thông tin trên mạng xã hội, đấu tranh chống lại các thông tin sai lệch, luận điệu sai trái trên không gian mạng.

Thông qua buổi sinh hoạt sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên trên không gian mạng, có ý thức tuân thủ pháp luật và kỹ năng hội nhập trong kỷ nguyên số hóa.

Một số hình ảnh tại chương trình: 

ThS. Đào Duy Kiên - Trưởng phòng CTXH

ThS. Lục Lê Long - Bí thư Đoàn thanh niên Bệnh viện

ThS. Đào Trung Anh - Phó Bí thư Đoàn thanh niên Bệnh viện


Dược sĩ CKI. Nguyễn Tố Khanh - Phó Bí thư Đoàn thanh niên Bệnh viện