BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA
TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THI TAY NGHỀ
BÁC SĨ, DƯỢC SĨ, CÁN BỘ ĐẠI HỌC NĂM 2016

 

Phòng thi số 02: (Từ số báo danh 31 đến số báo danh 86)
Địa điểm thi: Giảng đường Bộ môn Nội (Sau khối nhà Nội 1,2,3)

KHOA NGOẠI TIẾT NIỆU

KHOA NGOẠI TIÊU HÓA - GAN - MẬT

KHOA TIM MẠCH          
1 31 Đặng Văn Minh 1980   Dao Thạc sỹ - Phó trưởng khoa  
2 32 Cổ Thị Thu Hằng   1978 Ngái Bác sỹ CKI  
3 33 Trần Thị Tố Quyên   1982 Nùng Thạc sỹ  
4 34 Dương Thị Xuân Trà   1987 Kinh Bác sỹ  
5 35 Nguyễn Quang Mạnh 1990   Kinh Bác sỹ  
  KHOA CƠ XƯƠNG KHỚP          
 1  36  Vũ Thị Kim Hải    1973  Kinh  Thạc sỹ - Phó trưởng khoa  
37  Đỗ Minh Phương    1984   Kinh  Bác sỹ  
38  Nguyễn Công Trình   1986    Kinh  Thạc sỹ  
4 39 Ngô Tiến Nhuận 1987   Kinh Bác sỹ  
5 40 Hà Thanh Tâm   1987 Tày Bác sỹ  
KHOA NỘI TIÊU HÓA           
1
2
3
4
5
6
41
42
43
44
45
46
 Trần Ngọc Anh
Hoàng Thanh Phương
Lý Thị Thoa
Đinh Thị Ánh Nguyệt
Nguyễn Hải Yến
Trần Thị Mỹ Linh
   1966
1972
1986
1985
1983
1990
 Kinh
Tày
Nùng
Kinh
Kinh
Kinh
BSCKII - BSC -Trưởng khoa
Bác sỹ CKI - Phó khoa
Thạc sỹ
Thạc sỹ
Bác sỹ CKI
Bác sỹ
 
KHOA HUYẾT HỌC LÂM SÀNG          
1
2
3
47
48
49
 Mã Thị Ánh
Đỗ Bảo Khánh
Bùì Thị Lan
   1975
1990
1989
 Tày
Kinh
Kinh`
Bác sỹ CKI
Bác sỹ
Bác sỹ
 
 KHOA NỘI TIẾT - HÔ HẤP          
1
2
3
4
50
51
52
53
 Nguyễn Thị Thu Minh
Nguyễn Thị Thu Hà
Chu Thị Thu Lan
Phạm Thị Trang Linh
   1972
1972
1981
1986
Kinh
Kinh
Tày
Kinh
BSCKII - Trưởng khoa
BSCKII - Phó trưởng khoa
Bác sỹ
Bác sỹ
 
KHOA LÃO KHOA - BẢO VỆ SỨC KHỎE          
1
2
3
4
5
6
54
55
56
57
58
59
Phạm Thị Nhuận
Đỗ Thị Oanh
Trương Tú Anh
Bạch Thị Tuyết Chinh
Phùng Thị Thu Hà
Đàm Thị Xuân
  1971
1971
1966
1982
1982
1988
Kinh
Sán dìu
Kinh
Kinh
Kinh
Tày
BSCKII - Trưởng khoa
Thạc sỹ - Phó khoa
Thạc sỹ - BS chính
Bác sỹ
Bác sỹ
Bác sỹ
 
KHOA NGOẠI TIM MẠCH -LN          
1
2
3
4
60
61
62
63
Dương Ngọc Nội
Nguyễn Huy Hoàng
Dương Văn Duy
Hoàng Minh Nam
1984
1986
1989
1990
  Kinh
Tày
Tày
Kinh
Bác sỹ - Phó trưởng khoa
Thạc sỹ
Bác sỹ
Bác sỹ
 
KHOA NGOẠI TIẾT NIỆU          
1
2
3
4
64
65
66
67
 Trần Ngọc Tuấn
Lê Viết Hải
Phạm Ngọc Minh
Hoàng Văn Hiển
 1980
1981
1984
1989
   Kinh
Kinh
Kinh
Sán dìu
Thạc sỹ - Phó trưởng khoa
Thạc sỹ
Thạc sỹ
Bác sỹ
 
KHOA NGOẠI TIÊU HÓA - GAN - MẬT          
1
2
3
4
5
6
7
8
68
69
70
71
72
73
74
75
Nguyễn Văn Chung
Nông Văn Toản
Nguyễn Thế Sáng
Đào Đức Dũng
Lương Ngọc Cương
Nguyễn Duy Hưng
Mạc Văn Lê
Hoắc Công Sơn
1971
1959
1979
1984
1978
1983
1982
1983
   Kinh
Tày
Kinh
Kinh
Tày
Kinh
Tày
Kinh
Thạc sỹ - BSC - Trưởng khoa
BSCKII - BSC - Phó trưởng khoa
Thạc sỹ
Thạc sỹ
Bác sỹ CKI
Bác sỹ CKI
Bác sỹ
Bác sỹ CKI

 


Nghỉ việc

KHOA NGOẠI THẦN KINH          
1
2
3
4
5
6
76
77
78
79
80
81
 Đồng Quang Sơn
Đồng Quang Tiến
Hoàng Tuấn Bảo
Nguyễn Đình Hưởng
Ma Nguyễn Trịnh
Trần Tuấn Anh
1968
1983
1981
1988
1990
1991
  Kinh
Kinh
Kinh
Kinh
Tày
Kinh
Bác sỹ CKII - Trưởng khoa - BSC
Thạc sỹ
Bác sỹ CKI
Bác sỹ
Bác sỹ
Bác sỹ
 
KHOA CTCH          
1
2
3
4
5
82
83
84
85
86
Vũ Mạnh Cường
Phạm Ngọc Tuấn Anh
Nguyễn Thanh Tùng
Triệu Quốc Tráng
Nguyễn Thanh Hải
1978
1982
1982
1976
1983
  Kinh
Kinh
Nùng
Tày
Kinh
Thạc sỹ - Phó trưởng khoa
Thạc sỹ
Thạc sỹ
Bác sỹ CKI
Bác sỹ CKI