Căn cứ Công văn số 1094/SYT-NVY ngày 29/7/2015 của Sở Y tế Thái Nguyên về việc điều chỉnh, bổ sung các đối tượng được đăng ký bảo hiểm y tế ban đầu tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên năm 2015.

Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên xin thông báo như sau:

1. Toàn bộ nhân dân và các đơn vị đóng trên địa bàn 2 phường là phường Hoàng Văn Thụ và phường Phan Đình Phùng thành phố Thái Nguyên sẽ được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên kể từ tháng 8 năm 2015. Các cá nhân và tập thể có nhu cầu chuyển đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên đến làm thủ tục chuyển đổi tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên.

 2. Nhân dân và các đơn vị đóng trên địa bàn phường Đồng Quang có đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Trạm Y tế của phường khi chuyển tuyến sẽ được chuyển tuyến thẳng đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên.

Trân trọng thông báo./.