Thực hiện kế hoạch Đại hội Đảng bộ Bệnh viện ,hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, trong 02 ngày 10, 11/07/2015 Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Bệnh viện lần thứ XV nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đảng bộ Bệnh viện là đảng bộ trực thuộc tỉnh đầu tiên tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020. Sau 05 năm thực hiện Nghị quyết đề ra tại Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đảng bộ đã hoàn thành 10/10 chỉ tiêu. Từ năm 2010 – 2014 Bệnh viện liên tục được Bộ Y tế công nhận là Bệnh viện xuất sắc toàn diện và đạt cơ quan văn hóa.

Tại Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên lần thứ XV, thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo văn kiện Đại hội Đảng và Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX. Đại hội đã bầu ra 17 đồng chí tiêu biểu vào Ban chấp hành Đảng ủy Bệnh viện khóa XV, đồng chí Nguyễn Thành Trung tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vũ Hồng Bắc – Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Một số hình ảnh Đại hội:

 

Đ/c Vũ Hồng Bắc - Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh

phát biểu tại Đại hội

 

Đoàn Chủ tịch Đại hội Đảng bộ 

 

Đ/c Nguyễn Thành Trung – Giám đốc BV tham gia bỏ phiếu bầu

BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020

 

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu  BCH Đảng bộ khóa XV

nhiệm kỳ 2015 -   2020

 

Ban chấp hành Đảng ủy BVĐKTW Thái Nguyên

khóa XV nhiệm kỳ 2015 - 2020