Tải Yêu cầu báo giá tại đây: Yêu cầu báo giá số

Tải phụ lục báo giá tại đây:

Phụ lục 01 (excel)

Phụ lục 01 (pdf)