VĂN BẢN - TÀI LIỆU

Thông tư 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập

Số/Ký hiệu 08/2013/TT-TTCP Đơn vị ban hành Chính phủ
Ngày ban hành 2013-10-31 Ngày hiệu lực 2013-10-31
Trích yếu Thông tư 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập
Định dạng file pdf Kích thước 1.76M
Tải về