Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên sẵn sàng công tác phòng chống dịch; phun khử khuẩn buồng bệnh, làm sạch môi trường, phòng tránh bệnh dịch.