Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tổ chức phẫu thuật thay thủy tinh thể miễn phí! Xin mời click và đường link dưới đây để xem video về chương trìnhhttp://www.bvdktuthainguyen.gov.vn/uploads/media/about/%E1%BA%A2NH%20TIN%20B%C3%80I/n%C4%83m%202019/th%C3%A1ng%2004%2005/ph%E1%BA%ABu%20thu%E1%BA%ADt%20m%E1%BA%AFt%20_1.mp4