KHOA CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH

DEPARTMENT OF TRAUMATIC AND ORTHOPAEDICS SURGERY

 

1.     Tên đơn vị:   KHOA CHẤN THƯƠNG - CHỈNH HÌNH

Department of traumatic and orthopaedics surgery.

2.     Điện thoại: 0280.3856.161       Email: ctch.bvtwtn@gmail.com

3.     Địa điểm: tầng 3 nhà D - Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

4.     Lãnh đạo hiện nay

TRƯỞNG KHOA

Th.s. Bs. Hoàng Văn Dung

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Th.s. Bs. Nguyễn Ngọc Sơn

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Th.s. Bs. Vũ Mạnh Cường


5.      Lãnh đạo qua các thời kỳ

+ Trưởng khoa qua các thời kỳ

- BSCKII Nguyễn Văn Sinh  (1996- 2005)
- BSCKII Nguyễn Công Bằng (2005 -2011)

- BSCKII Đồng Quang Sơn (2011-2015)

- Th.s Hoàng Văn Dung (2015 đến nay)

 

Thày thuốc ưu tú, BSCKII Nguyễn Văn Sinh

Thày thuốc ưu tú, BSCKII Nguyễn Công Bằng

 

Thày thuốc ưu tú, BSCKII Đồng Quang Sơn

+ Phó trưởng khoa qua các thời kỳ

- BSCKII. Nguyễn Công Bằng

- BSCKII. Đồng Quang Sơn

- BSCKII. Lê Văn Bằng

- Th.s. Bs. Hoàng Văn Dung

- Ts.Bs. Trần Chiến.

- Th.s. Bs. Nguyễn Ngọc Sơn (2015 đến nay)

- Th.s. Bs. Vũ Mạnh Cường (2015 đến nay)

+ Điều dưỡng trưởng

- Dương Thị Đoàn (1996- 2013)

- Nguyễn Thị Hải Yến – (2013 đến nay)

 6.     Cơ cấu tổ chức

6.1. Sơ lược quá trình phát triển và cơ cấu tổ chức của khoa

Theo Quyết định số 225/QĐ-BYT ngày 15 tháng 02 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Quyết định số 60/QĐ-GĐ ngày 14 tháng 3 năm 1996 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên về việc “Tách khoa Ngoại Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên bao gồm Ngoại chung và phân khoa Chấn thương thành khoa Ngoại và khoa Chấn thương chỉnh hình”.

Ban đầu khoa CTCH hoạt động với chỉ tiêu 30 giường bệnh, có 16 cán bộ viên chức và thường xuyên có từ 4 đến 5 bác sĩ của bộ môn Ngoại công tác khám kiêm nhiệm tại khoa.

Năm 2015 Khoa đã phát triển với quy mô 80 giường bệnh, chuyên khoa phẫu thuật thần kinh sọ não và cột sống được tách riêng, thành lập khoa Ngoại Thần kinh. Đến nay, khoa CTCH hoạt động với chỉ tiêu kế hoạch là 60 giường bệnh, tuy nhiên lượng bệnh nhân thường xuyên có trên 80 người bệnh nội trú.

6.2. Tình hình nhân lực hiện nay

- Tổng số CBVC: 27 (trong đó có 10 Bác sỹ và 17 điều dưỡng)

+ Thạc sỹ:   - 07 bác  sỹ (có 02 đang theo học Nghiên cứu sinh).

                   - 01 điều dưỡng.

          + BSCK I: 02 (hiện đang theo học Bác sỹ chuyên khoa cấp II).

          + Bác sỹ: 01 (hiện đang theo học Bác sỹ nội trú).

          + Cử nhân: 07 điều dưỡng.

          + Trung cấp: 09 điều dưỡng.

7.     Hoạt động chuyên môn

Khoa CTCH có nhiệm vụ cấp cứu, khám, chữa bệnh cho người bệnh về lĩnh vực bệnh cơ xương khớp, chấn thương xương khớpvà bỏng trong khu vực các tỉnh miề