LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
STT Tiêu đề Ngày ban hành Tải về
1 Lịch tuần từ 17 tháng 02 đến 23 tháng 02 năm 2020 17/02/2020
2 Lịch tuần từ 10 tháng 02 đến 09 tháng 02 năm 2020 10/02/2020
3 Lịch tuần từ 03 tháng 02 đến 09 tháng 02 năm 2020 03/02/2020
4 Lịch tuần từ 20 tháng 01 đến 26 tháng 01 năm 2020 20/01/2020
5 Lịch tuần từ 13 tháng 01 đến 19 tháng 01 năm 2020 13/01/2020
6 Lịch tuần từ 06 tháng 01 đến 12 tháng 01 năm 2020 06/01/2020
7 Lịch tuần từ 16 tháng 12 đến 22 tháng 12 năm 2019 16/12/2019
8 Lịch tuần từ 09 tháng 12 đến 15 tháng 12 năm 2019 09/12/2019
9 Lịch tuần từ 02 tháng 12 đến 08 tháng 12 năm 2019 02/12/2019
10 Lịch tuần từ 25 tháng 11 đến 01 tháng 12 năm 2019 25/11/2019
11 Lịch tuần từ 18 tháng 11 đến 24 tháng 11 năm 2019 18/11/2019
12 Lịch tuần từ 11 tháng 11 đến 17 tháng 11 năm 2019 11/11/2019
13 Lịch tuần từ 04 tháng 11 đến 11 tháng 11 năm 2019 04/11/2019
14 Lịch tuần từ 28 tháng 10 đến 03 tháng 11 năm 2019 28/10/2019
15 Lịch tuần từ 21 tháng 10 đến 27 tháng 10 năm 2019 21/10/2019