Thực hiện công tác chỉ đạo tuyến năm 2013 theo kế hoạch do Bộ Y tế giao, ngày 31/07/2013 Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên đã tổ chức khóa tập huấn nâng cao kỹ năng thực hiện công tác chỉ đạo tuyến cho các cán bộ tham gia công tác chỉ đạo tuyến của Bệnh viện. Tham dự khóa tập huấn gồm 40 học viên là các Bác sỹ các khoa, phòng, trung tâm trong toàn Bệnh viện thuộc mạng lưới chỉ đạo tuyến và tham gia công tác chỉ đạo tuyến Bệnh viện. Qua khóa tập huấn các học viên được cung cấp kiến thức và kỹ năng về hoạt động chỉ đạo tuyến, phân công chỉ đạo tuyến, được phổ biến các hướng dẫn phối hợp thực hiện phản hồi thông tin bệnh nhân chuyển tuyến, các hoạt động hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới. Giảng viên chính của khóa tập huấn là Thạc sỹ Phạm Thị Ninh – Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến – Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên.