Căn cứ nhu cầu của Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Hà Giang, vừa qua Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên tổ chức khóa đào tạo chuyển giao kỹ thuật “Đo và đọc kết quả đo lưu huyết não” cho  11 học viên của đơn vị này. Khóa đào tạo diễn ra 5 ngày từ 08/10/2015  đến 12/10/2015. Kết thúc khóa học 100% học viên được cấp chứng chỉ đào tạo chuyển giao kỹ thuật.

Một số hình ảnh: