Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên thực hiện ca ghép thận thành công : 

Video: https://drive.google.com/file/d/0B7k_jqYZ4GWEN1R2bUhhbHg0NUE/view

          https://drive.google.com/file/d/0B7k_jqYZ4GWEZk92aHVSdFh0TDg/view