Ngày 27/8/2015, Bệnh viện tiếp Đoàn kiểm tra của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ y tế tại Bệnh viện.

       Tham dự Hội nghị kiểm tra, về phía Bộ Y tế có PGS.TS. Nguyễn Tuấn Hưng, Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Thạc sỹ Đỗ Văn Thái, Phó trưởng ban Ban bảo vệ chính trị nội bộ - Bộ Y tế và các đồng chí cán bộ chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính của Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế. Về phía Bệnh viện đến dự chỉ đạo có PGS.TS. Nguyễn Thành Trung, UVBCH Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện; Chủ trì tiếp đoàn kiểm tra có BSCKII. Phan Bá Đào, Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng ban Ban chỉ đạo thực hiện Quy tắc ứng xử của Bệnh viện. Và các đồng chí trong Ban giám đốc, lãnh đạo các phòng chức năng, Ban chỉ đạo thực hiện Quy tắc ứng xử của Bệnh viện.

 

  

       Sau khi nghe báo cáo và qua việc kiểm tra thực tế tại một số đơn vị trong Bệnh viện tại Hội nghị Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao và ghi nhận những kết quả Bệnh viện đã đạt được trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện QTƯX của các cấp ủy Đảng, sự quan tâm vào cuộc của chính quyền, các tổ chức đoàn thể và đặc biệt là các cán bộ y tế trực tiếp tiếp xúc với người bệnh, người nhà người bệnh hàng ngày. Đồng thời Đoàn cũng chỉ ra những tồn tại cần khắc phục trong phục vụ người bệnh: Bệnh viện tiếp tục triển khai các nội dung trong kế hoạch “Đối mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh” theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Kế hoạch số 2151 ngày 04/6/2015; nhân viên y tế tham gia tiếp đón, hướng dẫn người bệnh cần tập trung hơn vào công việc, tận tình, chu đáo khi chỉ dẫn người bệnh và người nhà người bệnh; tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả mô hình “tiếp sức người bệnh”.

 

      Trong thời gian tới, để việc thực hiện quy tắc ứng xử, nâng cao y đức gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt hiệu quả cao hơn nữa, Bệnh viện sẽ trú trọng thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như: Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ y tế và của người bệnh dưới các hình thức như hội nghị, hội thảo, tập huấn kỹ năng giao tiếp ứng xử bằng những tình huống cụ thể, hình thức sân khấu hóa, hệ thống các băng zôn, khẩu hiệu, pano, áp phíc; đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế, phương tiện làm việc, cải thiện hơn nữa môi trường, điều kiện làm việc; duy trì việc thường xuyên kiểm tra, giám sát, tổ chức sơ kết, tổng kết nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với từng thời điểm; biểu dương, khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong việc thực hiện quy tắc ứng xử nâng cao y đức làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Bệnh viện. Việc tổ chức đánh giá được thực hiện hàng ngày, hàng tháng qua việc bình xét công A,B,C, bình bầu hàng năm qua tổng kết xét các danh hiệu thi đua khen thưởng. Qua đó phát huy được mạnh mẽ ý thức trách nhiệm của mỗi CBVC trong thực hiện nhiệm vụ được giao, bên cạnh đó phát huy vai trò tự kiểm tra, giám sát của CBVC đảm bảo quy chế dân chủ, công khai và công bằng.

       Xác định mục tiêu “người bệnh là trung tâm” từ đó thiết lập mối quan hệ truyền thống “thầy thuốc - người bệnh”; nâng cao kỹ năng giao tiếp; thông tin cho người bệnh đầy đủ, đúng mức và kịp thời; không để người bệnh mặc cảm với những khác biệt về sự công bằng; phòng ngừa sự cố y khoa và đảm bảo an toàn người bệnh; cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian chờ đợi của người bệnh; kiểm kê sự hài lòng của người bệnh…

       Thực hiện tốt được các giải pháp trên sẽ mang lại hiệu quả cao nhất trong việc thực hiện Quy tắc ứng xử của CBVC, không ngừng nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Qua đó giúp Bệnh viện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân./.