Sáng nay, ngày 16/8/2015, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên đã tổ chức ra quân đồng loạt “Ngày Chủ nhật xanh” trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2015.

 

 

Đây là một việc làm có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, cộng đồng trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn và bảo vệ môi trường; tăng cường công tác vệ sinh, xây dựng cảnh quan nơi làm việc xanh – sạch – đẹp qua đó góp nâng cao chất lượng bệnh viện.