Triển khai kế hoạch nâng cao chất lượng bệnh viện năm 2015, Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên đã tổ chức “Hội thảo xây dựng hệ thống báo cáo sự cố y khoa” vào ngày 31/07/2015. Tham dự hội thảo có các đồng chí trong Ban giám đốc, lãnh đạo các khoa, phòng, trung tâm, điều dưỡng trưởng các đơn vị, Hội đồng Quản lý chất lượng và Tổ quản lý chất lượng bệnh viện. Hội thảo đã đưa ra các vấn đề về Sự cố y khoa như: định nghĩa, phân loại, nguyên nhân, cách khắc phục và xây dựng hệ thống báo cáo sự cố y khoa, mẫu phiếu báo cáo sự cố y khoa tại bệnh viện. 

 

Trên thực tế, sự cố y khoa là điều khó tránh khỏi đối với hệ thống y tế ở bất kỳ quốc gia nào, kể cả những quốc gia có nền y học tiên tiến. Khi các sự cố y khoa xảy ra thường gây hậu quả đối với bệnh nhân, nhẹ có thể gây kéo dài thời gian nằm viện, ảnh hưởng đến chức năng một số cơ quan, nặng có thể gây mất chức năng vĩnh viễn hoặc dẫn đến tử vong. Nguyên nhân của những sự cố có thể do vi phạm của cá nhân, do lỗi hệ thống hoặc nguy cơ tiềm ẩn đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau.

 

Việc thiết lập một hệ thống báo cáo sự cố nhằm ghi nhận lại các nguy cơ tiềm ẩn, các sự cố suýt xảy ra hoặc đã xảy là điều cần phải được thực hiện tại bệnh viện. Thông tin thu nhận từ hệ thống báo cáo sẽ giúp BGĐ, Hội đồng Quản lý chất lượng bệnh viện, Tổ quản lý chất lượng bệnh viện, các đơn vị liên quan phân tích tìm ra nguyên nhân dẫn đến sự cố từ đó lập kế hoạch khắc phục và phòng ngừa không để xảy ra sự cố tương tự trong tương lai.

Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên quyết tâm triển khai thực hiện hệ thống báo cáo sự cố y khoa tại tất cả các khoa, phòng, trung tâm trong toàn Bệnh viện nhằm góp phần thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng điều trị và đảm bảo an toàn cho người bệnh.