Nhằm đánh giá tiến độ thực hiện các hoạt động của Dự án Norred trong năm 2015. Ngày 29/07/2015 Ban quản lý Dự án Norred Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên đã tổ chức Hội thảo “Sơ kết 6 tháng đầu năm  và triển khai kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2015”.

Tham dự buổi Hội thảo có các thành viên trong Ban quản lý Dự án Bệnh viện, Lãnh đạo, cán bộ viên chức các phòng chức năng và 5 chuyên khoa chính cùng các chuyên khoa phụ trợ trong Dự án.

Tại Hội thảo Ban quản lý Dự án đã báo cáo tổng hợp các công việc đã làm được trong 6 tháng đầu năm 2015 như:

Tình hình hoạt động chuyên môn của Bệnh viện năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015; Tình hình cải tạo cơ sở hạ tầng, mua sắm Trang thiết bị y tế trong khuôn khổ dự án; Công tác đào tạo: cử các cán bộ tham dự các lớp do BQLDATW tổ chức; các lớp do các Bệnh viện Hạt nhân tổ chức; Các lớp, các gói đào tạo –CGKT do Bệnh viện Đa khoa Trung ương tổ chức cho các đơn vị tuyến dưới trong Dự án; Cử các cán bộ tham dự các Hội thảo do BQLDATW tổ chức; Tình hình triển khai các hoạt động Cải tiến chất lượng tại Bệnh viện.

          Triển khai các hoạt động 6 tháng cuối năm 2015 theo kế hoạch của Dự án: Tiếp tục triển khai các hoạt động chưa kết thúc và các hoạt động chưa thực hiện theo kế hoạch năm 2015; Tiếp nhận nhà Trung tâm Nhi khoa đưa vào sử dụng; Nhận và bàn giao máy móc TTBYT cho các đơn vị đưa vào sử dụng phục vụ công tác chuyên môn đào tạo sau khi hoàn tất công tác đáu thầu mua sắm; Nhận các TTBVP của Dự án để phục vụ công việc. Xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2016 và tổ chức Hội thảo Tổng kết các hoạt năm 2015 vào cuối tháng 12/2015.