Ngày 15/12, Khối thi đua các cơ quan văn hoá - xã hội do Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên làm Trưởng khối tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng năm 2022.

Đ/c Hà Tiến Quang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện phát biểu tại Hội nghị

Khối thi đua các cơ quan văn hoá xã hội gồm 8 đơn vị, Trong năm 2022, các đơn vị trong khối đã quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, điển hình như phong trào “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở”…gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với tình hình mới. Thúc đẩy phong trào sáng tạo trong công tác, có nhiều sáng kiến cải thiến kỹ thuật góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các đơn vị trong khối cũng đã áp dụng mạnh mẽ chuyển đổi số vào công tác chuyên môn, làm tốt công tác an sinh xã hội. Các đơn vị trong khối, nhiều cá nhân được nhận khen thưởng các cấp do có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn cũng như có nhiều đóng góp cho các phong trào thi đua yêu nước. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến nhằm đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước của khối, đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2023, tiến hành bình xét, suy tôn và bầu đơn vị trưởng khối năm 2023./.