Nhằm trang bị cho CBVC kiến thức cũng như những kỹ năng, đáp ứng yêu cầu xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ mời thầu, nâng cao hiệu quả và chất lượng của công tác đấu thầu.

Trong 2 ngày 13 và 15/12, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tổ chức lớp tập huấn kỹ năng xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ mời thầu cán bộ, viên chức và người lao động đang công tác tại Bệnh viện. Tham dự, phát biểu Khai mạc và tham gia giảng dạy có: TS. Lê Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Bệnh viện cùng 115 học viên là CBVC đang công tác tại Bệnh viện tham gia lớp học.

Tại lớp học, các báo cáo viên đã truyền tải các kiến thức kỹ năng xây dựng, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ mời thầu cho các cán bộ viên chức nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ được phân công.

Một số hình ảnh tại chương trình:

 TS. Lê Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Bệnh viện báo cáo tại lớp tập huấn

ThS. Vũ Thị Dịu - Phó phòng Quản lý dự án Đầu tư và đấu thầu báo cáo viên tại lớp tập huấn

DS.CKI. Nguyễn Tố Khanh - Phó phòng Quản lý dự án Đầu tư và Đấu thầu báo cáo viên tại lớp tập huấn

Toàn cảnh