Trong hai ngày 25 và 26-11, Đoàn công tác Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội do đồng chí Lê Quang Huy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội làm Trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện Nghị quyết 66/2013/QH13 của Quốc hội về Dự án đường Hồ Chí Minh tại các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ và Hòa Bình.

Tham gia Đoàn công tác có các đồng chí trong Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Ủy ban Tài chính Ngân sách; Ủy ban kinh tế của Quốc hội; đại diện Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải; Vụ khoa học Công nghệ và Môi trường; Ban quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh và đại diện lãnh đạo các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ và Hòa Bình.

Đồng chí Lê Quang Huy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội chủ trì phát biểu trong phiên họp tại UBND tỉnh Tuyên Quang

Dự án đường Hồ Chí Minh là Dự án quan trọng quốc gia, được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư theo Nghị quyết số 38/2004/QH11 từ năm 2004. Dự án có điểm đầu tại Pác Bó (Cao Bằng), điểm cuối tại Đất Mũi (Cà Mau), dài 3.183 km, tuyến chính dài 2.499 km, nhánh phía tây dài 684 km và sẽ thông tuyến vào năm 2010. Tuy nhiên, để phù hợp với nguồn lực và thực tế triển khai, năm 2013 Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 66/2013/QH13 để điều chỉnh một số nội dung và giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh và theo đó, thời hạn hoàn thành nối thông toàn tuyến đã được lùi đến năm 2020.

Đoàn công tác tiến hành khảo sát đoạn Chợ Mới – Chợ Chu (Dự án đã hoàn thành)

Theo các báo cáo của Chính phủ, đến nay việc thực hiện các Dự án thành phần theo Nghị quyết 66 của Quốc hội đã triển khai thi công hoàn thành khoảng 2.341 km/2.744 km, đạt 85,3% và khoảng 258 km tuyến nhánh, đang thực hiện 188 km, chưa triển khai thực hiện 215 km/2.744 km. Nhằm đảm bảo triển khai Nghị quyết 66 cần phải đầu tư xây dựng tiếp các Dự án thành phần trong đó có đoạn Chợ Chu – ngã ba Trung Sơn (30 km); đoạn Đoan Hùng – Chợ Bến (130 km). Để đánh giá được thực trạng về kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai và đề xuất giải pháp để sớm thông tuyến theo Nghị quyết đã ban hành. Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã tổ chức việc giám sát việc thực hiện Nghị quyết 66/2013/QH13 của Quốc hội về Dự án đường Hồ Chí Minh tại các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ và Hòa Bình.

Đoàn công tác tiến hành khảo sát đoạn khu vực xã Bảo Linh – Định Hóa – Thái Nguyên

Đoàn công tác tiến hành khảo sát đoạn Chợ Chu – Ngã Ba Trung Sơn – Phú Thịnh và Cầu Bình Ca địa bàn tỉnh Tuyên Quang

GS.TS. Nguyễn Công Hoàng, Ủy viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội phát biểu trong phiên họp tại UBND tỉnh Tuyên Quang

Sau khi đi khảo sát thực tế và nghe các báo cáo của Bộ Giao thông vận tải, UBND các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hòa Bình và ý kiến phát biểu, thảo luận của các thành viên Đoàn giám sát, thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Lê Quang Huy, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội ghi nhận và tiếp thu đầy đủ ý kiến, kiến nghị của các tỉnh để tổng hợp báo cáo Chính phủ. Đồng thời đề nghị UBND các tỉnh nơi có tuyến đường Hồ Chí Minh đi qua cần hiểu rõ tầm quan trọng của Dự án đối với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, hiện trên địa bàn miền Bắc còn hơn 120km đường Hồ Chí Minh đang và sẽ được đầu tư trong thời gian tới. Do vậy đề nghị các tỉnh sớm khắc phục các hạn chế như giải phóng mặt bằng, tranh chấp quyền sử dụng đất, khiểu nại, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, một số đoạn tuyến bị sụt lún trên tuyến đường cần được xử lý ngay để tuyến đường Hồ Chí Minh sớm được thông tuyến, để Nghị quyết 66 của Quốc hội sớm đi vào cuộc sống.