Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa “hồng” vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định: “Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử, chuyên nghiệp trong chất lượng dịch vụ y tế để đạt được sự hài lòng của người bệnh, người nhà người bệnh và xã hội, có thương hiệu Bệnh viện loại xuất sắc. Xây dựng Đảng bộ Bệnh viện trong sạch, vững mạnh toàn diện; Huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xây dựng Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên phát triển mạnh, bền vững về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế hiện đại, quản lý Bệnh viện toàn diện và thực hiện các kỹ thuật y dược chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu Bệnh viện hạng đặc biệt và chuyên sâu, tuyến cuối khu vực miền núi phía Bắc”. Đây là một mục tiêu và là một nhiệm vụ rất quan trọng của Đảng bộ Bệnh viện đã đề ra trong Đại hội được toàn thể đảng viên, cán bộ viên chức, đoàn viên thanh niên Bệnh viện hăng hái thi đua và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Giáo dục lịch sử, truyền thống cho đoàn viên thanh niên

Nhận thức được tầm quan trọng đó, trong thời gian qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Bệnh viện và Tỉnh Đoàn Thái Nguyên, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bệnh viện đã có những bước phát triển và trưởng thành nhanh chóng, đã xây dựng được thế hệ đoàn viên thanh niên thời kì mới có đạo đức, nhân cách, tri thức, sức khỏe, tư duy năng động và hành động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích của tập thể, cơ quan, đơn vị, phần lớn đoàn viên thanh niên có lý tưởng, hoài bão, tuân thủ pháp luật, luôn nêu cao lòng yêu nước, tin tưởng tuyết đối vào sự lãnh đạo của Đảng bộ Bệnh viện. Luôn có ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, xây dựng và phát triển Bệnh viện nêu cao ý thức trách nhiệm với gia đình và xã hội; có ý chí vươn lên trong học tập và trong cuộc sống, không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật, quyết tâm cùng tập thể Ban lãnh đạo và cán bộ viên chức xây dựng và phát triển Bệnh viện, luôn xung kích tình nguyện, sẵn sàng đảm nhận các công việc khó khăn, gian khổ, biết chia sẻ yêu thương với đồng nghiệp, với người bệnh và người nhà người bệnh, chung tay góp sức cùng cộng đồng, xã hội; đời sống văn hóa tinh thần ngày càng nâng cao, lành mạnh, phong phú, môi trường sống và làm việc an toàn, thân thiện. Đặc biệt, hiện nay khi tình hình đại dịch COVID-19 đang có những diễn biến rất phức tạp, đoàn viên thanh niên Bệnh viện luôn tiên phong, gương mẫu, xung kích đi đầu trong công tác phòng chống dịch, vừa đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch tại Bệnh viện, đồng thời không ngại khó khăn, gian nan, vất vả, quả cảm, luôn tình nguyện, hỗ trợ các tỉnh miền Nam phòng, chống dịch, thực sự là “Chiến sĩ áo trắng” trên mặt trận chống dịch như chống giặc.

Triển khai hiệu quả mô hình toạ đàm, sinh hoạt chi đoàn gắn với chuyên môn nghiệp vụ

Bên cạnh những kết quả đã đạt được thì đoàn viên thanh niên Bệnh viện vẫn còn nhiều hạn chế như: một bộ phận đoàn viên thanh niên sống thiếu lý tưởng hoài bão, còn biểu hiện tư tưởng trông chờ, bao cấp, chưa mạnh dạn phát triển kỹ thuật mới, nhiều đoàn viên thanh niên vẫn còn thiếu kiến thức và kỹ năng hội nhập quốc tế, khả năng ứng dụng tin học và sử dụng ngoại ngữ còn nhiều hạn chế. Tính độc lập, chủ động, sáng tạo, năng lực thực hành sau đào tạo của đoàn viên thanh niên còn yếu. Một bộ phận đoàn viên thanh niên chưa thường xuyên tham gia các phong trào, hoạt động của Đoàn nên công tác quản lý, tập hợp thanh niên, tổ chức các phong trào của Đoàn Thanh niên Bệnh viện trước tình hình mới còn nhiều khó khăn. Việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn chưa theo kịp sự phát triển của tình hình đoàn viên thanh niên. Do đặc thù là đơn vị sự nghiệp y tế, đơn vị thực hiện công tác chuyên môn, các vị trí của cán bộ Đoàn Bệnh viện hầu hết là kiêm nhiệm nên chưa dành nhiều thời gian cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên…

Tặng quà Tết Trung thu cho bệnh nhi mắc COVID-19 tại Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 Trung ương thuộc Bệnh viện tại Long An

Nhằm tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho đoàn viên thanh niên Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, xây dựng và phát triển Bệnh viện xứng đáng Bệnh viện hạng đặc biệt, Trung tâm y tế chuyên sâu, tuyến cuối của khu vực miền núi phía Bắc, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bệnh viện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, cần tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

Thứ nhất, Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, sự quản lý, theo dõi giúp đỡ của Chính quyền và sự phối hợp, đồng bộ, chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể Bệnh viện đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên thanh niên. Các cấp ủy Đảng, Chính quyền và các tổ chức đoàn thể Bệnh viện cần có trách nhiệm, nhận thức đối với sự phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nói chung và sự phát triển của Bệnh viện nói riêng. Nhận thức đúng đắn, đầy đủ tính cấp bách và tầm quan trọng của công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên thanh niên.

Thứ hai, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bệnh viện tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên trong tình hình mới. Tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, bồi đắp niềm tin, lý tưởng sống, tình yêu về quê hương đất nước cho đoàn viên thanh niên. Cụ thể là: thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn định kỳ, phát tài liệu tuyên truyền Nghị quyết của Đảng, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức cho đoàn viên thanh niên học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, học tập lý luận chính trị, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của ngành y tế cho đoàn viên thanh niên. Tích cực tham gia Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Hội thi Olympic Tiếng Anh dành cho cán bộ Đoàn. Tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà, tri ân các anh hùng, thương binh liệt sỹ, người có công với cách mạng. Tổ chức các cuộc hành trình về nguồn thăm các địa chỉ đỏ, các di tích lịch sử văn hoá. Tổ chức Thắp nến tri ân các anh hùng Thương binh - liệt sỹ nhân dịp 27/7 tại các Nghĩa trang liệt sỹ, Đài tưởng niệm liệt sỹ trên địa bàn tỉnh. Tổ chức các Hội thi, Hội diễn văn nghệ, thể thao gắn với các ngày lễ kỉ niệm lớn của Đảng, của đất nước, của ngành y tế, của Bệnh viện và của tổ chức Đoàn Thanh niên.

Đoàn Thanh niên Bệnh viện cần chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể, với gia đình và xã hội trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên thanh niên, đổi mới nội dung tuyên truyền, giáo dục thông qua dư luận xã hội, các bộ công cụ tuyên truyền trực quan, trên các trang mạng xã hội, banner, infographich, tờ rơi, tờ gấp, băng rôn,… sử dụng hợp lí và ứng dụng các phương tiện thông tin, công nghệ hiện đại vào việc định hướng giá trị và giác ngộ lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên. Xây dựng thế hệ đoàn viên thanh niên Bệnh viện “vừa hồng, vừa chuyên”, ‘Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”. 

Thứ ba, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bệnh viện cần đẩy mạnh hơn nữa các phong trào hành động cách mạng, xây dựng môi trường lành mạnh, tạo điều kiện để các thế hệ thanh niên được học tập, rèn luyện, phấn đấu trưởng thành, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và phát triển toàn diện. Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cương xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biễn, tự chuyển hóa” trong nội bộ’’ gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đồng thời gắn với Chỉ thị số 01-CT/WĐTN, ngày 17/5/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn. Kế hoạch số 321-KH/TWĐTN-BTG ngày 20/10/2020 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, giai đoạn 2020 - 2025; Quyết định số 2151/QĐ-BYT của Bộ Y tế về “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” và các chương trình, kế hoạch, nghị quyết của Tỉnh đoàn Thái Nguyên và của Đảng bộ Bệnh viện.

Thứ tư, Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bệnh viện vững mạnh, thực sự là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đội dự bị tin cậy của Đảng. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn, xây dựng Đoàn thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn thực sự có trình độ năng lực, trí tuệ, tư duy sáng tạo, nhiệt tình, tận tâm tân lực với công việc, có khả năng vận động quần chúng, độ tuổi sát với tuổi thanh niên. Đề cao vai trò nêu gương của cán bộ Đoàn, cần nhân rộng các điển hình tiên tiến gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cụ thể là: Đoàn Thanh niên Bệnh viện hàng năm tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn cho đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt và đoàn viên thanh niên Bệnh viện. Tích cực tham gia các lớp đào tạo hoặc các khóa tập huấn do Tỉnh đoàn Thái Nguyên tổ chức. Phát huy tinh thần tự học tập, rèn luyện, phấn đấu trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Chú trọng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên thông qua các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ như: Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”; cuộc vận động “Xây dựng hình mẫu giá trị thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”. Tổ chức các chương trình nêu gương người tốt, việc tốt như: “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, “Tuổi trẻ Việt Nam - Những câu chuyện đẹp”,“Việc tốt mỗi ngày”, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, qua đó vừa làm công tác giáo dục, vừa phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong việc tham gia xây dựng và phát triển Bệnh viện, đồng thời tăng cường khả năng đoàn kết, tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn.

Thứ năm, Đoàn Thanh niên Bệnh viện đẩy mạnh tăng cường giáo dục cho đoàn viên thanh niên về y đức, quy tắc ứng xử, tinh thần thái độ làm việc để đạt được sự hài lòng của người bệnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bệnh viện lần thứ XVI đã đề ra, thực hiện quy trình chuyên môn chuyên nghiệp tại Bệnh viện thông qua các cuộc vận động, các phong trào thi đua của tổ chức Đoàn, có nhiều hình thức động viên đoàn viên thanh niên học tập và cống hiến, thực sự ứng dụng được tiến bộ y học vào công tác khám chữa bệnh, phục vụ và quản lý. Cụ thể là: Hàng năm, Đoàn Thanh niên Bệnh viện tham mưu Đảng uỷ, Ban Giám đốc tổ chức các Hội nghị tập huấn về giao tiếp ứng xử cho đoàn viên thanh niên, tổ chức Hội thi tuyên truyền thực hiện quy tắc ứng xử đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế để đạt được sự hài lòng của người bệnh. Tổ chức các buổi gặp mặt tuyên dương hoặc khen thưởng kịp thời đoàn viên thanh niên có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động. Định kì 26/3 hàng năm, tổ chức chương trình tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

Thứ sáu, Đoàn Thanh niên Bệnh viện cần thành lập các câu lạc bộ lý luận trẻ hoặc các câu lạc bộ thuộc các chuyên ngành y tế cho phù hợp với đặc thù của đơn vị, các câu lạc bộ dưới sự chỉ đạo, định hướng trực tiếp của Đoàn Thanh niên Bệnh viện, đây là môi trường lành mạnh, tạo sân chơi, trao đổi, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong đoàn viên thanh niên, giúp đoàn viên thanh niên tăng cường tinh thần đoàn kết, trau dồi từ đồng nghiệp các kiến thức chuyên môn đồng thời trau dồi thêm kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn. Cụ thể thành lập các câu lạc bộ như: Câu lạc bộ lý luận trẻ BVTWTN, Câu lạc bộ tuổi trẻ y khoa BVTWTN, Câu lạc bộ Nội khoa trẻ, Câu lạc bộ Ngoại khoa trẻ, Câu lạc bộ Điều dưỡng trẻ…`Bên cạnh đó, thành lập đội tuyên truyền ca khúc cách mạng của Đoàn Thanh niên Bệnh viện, phát huy hiệu quả hoạt động của các đội tuyên truyền ca khúc cách mạng trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống của Đoàn thanh niên, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, xây dựng lối sống đẹp trong đoàn viên, thanh niên.

Tiếp nối truyền thống của các thế hệ cha ông, đoàn viên, thanh niên trong toàn Bệnh viện đang ra sức thi đua, học tập, quyết tâm cùng với Đảng bộ, Chính quyền, các đoàn thể và đảng viên, cán bộ, viên chức Bệnh viện thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bệnh viện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Thực hiện tốt một số giải pháp tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho đoàn viên thanh niên Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên là góp phần đào tạo, giáo dục thế hệ đoàn viên thanh niên Bệnh viện vừa “hồng”, vừa “chuyên”, xây dựng và phát triển Bệnh viện xứng đáng Bệnh viện hạng đặc biệt, Trung tâm y tế chuyên sâu, tuyến cuối của khu vực miền núi phía Bắc, xứng đáng là Bệnh viện Anh hùng trong thời kỳ đổi mới.