Bệnh viện phát động cuộc thi “CHECK IN- LAN TOẢ LÁ CHẮN KÉP”

Đối tượng dự thi: Dành cho tập thể và cá nhân cán bộ y tế.

Để thực hiện “CHECK IN- LAN TOẢ LÁ CHẮN KÉP” vui lòng làm theo các bước sau:

Bước 1:

- Cá nhân chụp 1 hình với khung hình theo link sau https://cutt.ly/la-chan-kep

- Đăng tải ảnh đã đổi frame lên trang cá nhân ở chế độ công khai, kèm caption có nội dung liên quan đến: Thiết lập và duy trì “lá chắn kép”; Vaccine kết hợp với “5K” để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình trước COVID-19…

- Gắn hashtag: #LaChanKep #CaNhaSachKhuan #HoaNhipSongVui #AikenChuyenGiaKhangKhuan

Bước 2: Comment link bài đăng vào post này.

Thời gian tham gia cuộc thi: 28/10/2021 - 11/11/2021

Cách tham gia và chi tiết thể lệ cuộc thi xem thêm tại link: https://bitly.com.vn/rzlq38
#canhasachkhuan #hoanhipsongvui #lachankep #Aikenchuyengiakhangkhuan