Hiệu quả chuyển giao kỹ thuật từ tuyến trên về tuyến dưới xem tại đường link dưới đây.

https://vtv.vn/suc-khoe/hieu-qua-chuyen-giao-ky-thuat-tu-tuyen-tren-ve-tuyen-duoi-20180226180202345.htm