Theo thông tư 07 của Bộ Y tế về việc “Hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong các bệnh viện”, có 4 mô hình phân công chăm sóc bệnh nhân là: theo công việc, theo nhóm, theo điều dưỡng chăm sóc chính và theo đội chăm sóc. Theo đó, với điều kiện thực tế về nhân lực, cơ sở vật chất và những lợi thế của mô hình như tính hiệu quả cao, tiệm cận chăm sóc toàn diện, năm 2011, Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên đã triển khai thí điểm thực hiện mô hình chăm sóc người bệnh toàn diện theo đội tại 5 khoa, trong đó phòng Điều dưỡng có nhiệm vụ lập kế hoạch thực hiện và tổ chức kiểm tra, giám sát chăm sóc người bệnh toàn diện theo đội. Mô hình chăm sóc theo đội gồm bác sĩ, điều dưỡng viên hoặc hộ sinh viên và người hành nghề khám chữa bệnh, có trách nhiệm điều trị, chăm sóc cho một số người bệnh ở một đơn nguyên hay một số buồng bệnh. Từ bước đầu thành công các ở các khoa điểm và trên cơ sở nghiệm thu Dự án cấp tỉnh chăm sóc người bệnh theo mô hình đội năm 2014, Bệnh viện đã xây dựng Đề án Nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh toàn diện theo đội tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên đồng thời nhân rộng mô hình ra 27 khoa. Kết quả, hiện nay, công tác phối hợp giữa bác sỹ và điều dưỡng tốt, góp phần giảm các biến chứng ở các ca bệnh; các quy trình, bảng kiểm khi kiểm tra được áp dụng có hiệu quả, tay nghề của đội ngũ bác sỹ, điều dưỡng được nâng cao, đã có 98,5% người bệnh hài lòng với mô hình,…

Nhằm tổng kết hoạt động đề án và đề ra phương hướng hoạt động trong các năm tiếp theo, ngày 23/10/2015 Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên tổ chức hội thảo “Nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh toàn  diện theo mô hình đội”. Tại hội thảo đại diện các phòng, khoa thực hiện mô hình cũng đã chia sẻ những thuận lợi, khó khăn, kết quả và kinh nghiệm trong quá trình thực hiện mô hình, cũng như thảo luận về phương hướng triển khai mô hình trong thời gian tới. Theo đó, trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả của đề án, cũng như năng lực và tính tự chủ của điều dưỡng viên, bệnh viện sẽ điều chỉnh hoạt động của mô hình theo hướng phù hợp với thực tế tại từng khoa, tập trung hoàn thiện quy trình chăm sóc người bệnh; đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai đề án giai đoạn 2016 – 2017.

Trong quá trình điều trị tại các cơ sở y tế thì nhu cầu chăm sóc hướng tới sự hài lòng của người bệnh là vấn đề được quan tâm đặc biệt. Nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh luôn là mục tiêu quan trọng và xuyên suốt của mọi cơ sở y tế. Bởi vậy, thực hiện mô hình chăm sóc theo đội là mô hình chăm sóc hiệu quả, không chỉ là giải pháp nâng cao năng lực và tính tự chủ của điều dưỡng viên, mà qua đó còn góp phần “đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế tại bệnh viện, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.

Một số hình ảnh: