Thực hiện kế hoạch chỉ đạo tuyến năm 2015, ngày 28/10/2015 Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên tổ chức buổi tập huấn chuyên môn với nội dung “Kiểm soát chất lượng xét nghiệm hóa sinh” cho các bệnh viện tuyến dưới trong khu vực.

Tham gia buổi tập huấn gồm 26 cán bộ đang công tác tại các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện trong tỉnh Thái Nguyên. Buổi tập huấn đã cung cấp những kiến thức cơ bản để nâng cao chất lượng xét nghiệm sinh hóa trong các cơ sở khám chữa bệnh góp phần phục vụ người bệnh được tốt hơn.