Nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018) muôn vàn kính yêu – Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt. Đảng bộ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng đối với các quần chúng ưu tú của các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bệnh viện.

Theo đó sáng ngày 11/5/2018, Đảng bộ Bệnh viện đã kết nạp 17 quần chúng ưu tú của 11 chi bộ trực thuộc Đảng bộ vào trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc bồi dưỡng, kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Đây là đợt kết nạp mang ý nghĩa thiết thực, là thành tích chào mừng 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Là một trong những thành tích, là kết quả của quá trình bồi dưỡng, rèn luyện, phấn đấu lâu dài có mục đích, động cơ rõ ràng vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân của các quần chúng ưu tú.

Tới dự, phát biểu, giao nhiệm vụ cho các đồng chí đảng viên mới có đồng chí Nguyễn Thành Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện và các đ/c trong BTV Đảng ủy, BTV Công đoàn, BTV Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bí thư các chi bộ, cán bộ, đảng viên và 17 quần chúng ưu tú của 11 chi bộ có đảng viên được kết nạp.

Lễ kết nạp đảng viên mới diễn ra trong không khí trang trọng, đúng trình tự, thủ tục theo Điều lệ Đảng. Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Thành Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện đã trao Quyết định kết nạp đảng, phân công và giao nhiệm vụ cho các chi bộ và đảng viên mới kết nạp trong dịp này. Đồng chí đã phát biểu chỉ đạo, chúc mừng và yêu cầu các đồng chí đảng viên mới tiếp tục phát huy tốt động cơ đúng đắn, trong sáng, mục tiêu rõ ràng về vai trò, trách nhiệm và nghiêm túc thực hiện những điều đảng viên không được làm; thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay. Trong cơ chế thị trường có nhiều mặt trái tác động dẫn đến hiện tượng suy thoái về tư tưởng, đạo đức, tự diễn biến, tự chuyển hóa,…mong các đảng viên mới phấn đấu và thực hiện theo các điều đã tự nguyện viết trong đơn và thề trước Đảng kỳ, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Yêu cầu các đồng chí tiên phong, gương mẫu tại đơn vị, khoa, phòng, trung tâm, xung phong đi đầu khắc phục mọi khó khăn thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh đứng trong hàng ngũ của Đảng là để tiếp tục phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, phục vụ người bệnh chứ không phải vào Đảng để thăng quan, tiến chức bởi vậy mỗi đồng chí đảng viên mới luôn cần phải rèn bản lĩnh chính trị, học tập, nâng cao trình độ chuyên môn để phát huy trí tuệ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào chẩn đoán điều trị đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người bệnh và nhân dân trong tình hình mới hiện nay.

 

Ảnh Đ/c. Nguyễn Thành Trung, Bí thư Đảng ủy Bệnh viện phát biểu chỉ đạo, phân công và giao nhiệm vụ cho chi bộ và đảng viên mới

Thay mặt cho 17 đảng viên mới, đồng chí Đỗ Đức Huy Hoàng, Chi bộ Trung tâm Ung bướu phát biểu được kết nạp vào Đảng là nguồn động viên khích lệ lớn giúp chúng tôi tin tưởng và vững bước trên con đường dài phía trước. Bởi được sinh ra trong thời bình những thanh niên đầy nhựa sống, đang ra sức nỗ lực làm việc, nghiên cứu và cống hiến để vun đắp cho những ước mơ hoài bão cao đẹp, xây dựng sự nghiệp và tương lai vững chắc cho đất nước. Có được điều này là nhờ có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, là nhờ sự hy sinh của bao thế hệ cha anh đi trước đã gác lại tất cả ước mơ hoài bão của riêng mình để lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, của Đảng, để chiến đấu giành độc lập tự do cho dân tộc, đem lại hạnh phúc cho nhân dân. Và xin hứa sẽ luôn tích cực phấn đấu để xứng đáng là những đảng viên chân chính, công hiến hết mình vì lời dậy của Đảng “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”.

Đảng bộ Bệnh viện tổ chức kết nạp đảng viên nhằm tiếp tục tăng cường thêm sức mạnh của Đảng về số lượng, chất lượng, bổ sung cho Đảng đội ngũ đảng viên trẻ tâm huyết, tài năng, trí tuệ, phát huy vai trò, trách nhiệm của lực lượng thanh niên tiên tiến với ước mơ, hoài bão góp phần để Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo chính quyền thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong khám, chữa bệnh, chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đặc biệt là trong cơ chế tự chủ hoàn toàn công tác khám chữa bệnh và yêu cầu về công tác chăm sóc sức khỏe trong tình hình mới theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng.

Một số hình ảnh tại Lễ kết nạp Đảng viên mới

 

Đ/c. Nguyễn Thành Trung, Bí thư Đảng ủy Bệnh viện

trao Quyết định kết nạp đảng cho 17 đ/c đảng viên mới

 

Đ/c. Hà Tiến Quang, UVBTV Đảng ủy Bệnh viện công bố quyết định kết nạp đảng viên

 

 

Ảnh Đảng viên mới tuyên thệ dưới Đảng kỳ và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh

 

 

Đ/c. Đỗ Đức Huy Hoàng, thay mặt đảng viên mới phát biểu nhận nhiệm vụ