Ban lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên gửi thư chúc mừng nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3