NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 66 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/2/1955 - 27/2/2021)