Tiếp đoàn công tác về phía nhà trường có đồng chí Lê Thanh Tùng, Hiệu trưởng nhà trường cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy, Ban giám hiệu và cán bộ giáo viên trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

Đại học Điều dưỡng Nam Định được thành lập ngày 26/02/2004 của Thủ tướng Chính phủ, với mục đích: đào tạo nguồn nhân lực y tế có chất lượng cao, trong đó trọng tâm là nhân lực Điều dưỡng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và đa dạng về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân, phục vụ cho sự nghiệp CNH, HĐH đất nước trong thời kỳ đổi mới.

Tại đây, đồng chí Lê Thanh Tùng, Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo với đoàn công tác:

Thực trạng của trường ĐH Điều dưỡng Nam Định

- Về độ ngũ cán bộ giảng dạy: tổng số cán bộ là 324; cán bộ giảng dạy 249; trình độ sau đại học 136/249; 01 Nhà giáo Nhân dân; 11 Thầy thuốc ưu tú.

- Về cơ sở vật chất: khu giảng đường 4 tầng với diện tích 5620m2 gồm 46 giảng đường với sức chứa là 1.600 SV; tổng diện tích thư viện là 1500m2; máy tính phục vụ giảng dạy >300;…

- Nâng cao chất lượng đào tạo Điều dưỡng đạt chuẩn với trình độ khu vực và quốc tế; tập trung xây dựng và đào tạo các chuyên ngành về Điều dưỡng, đặc biệt đào tạo Điều dưỡng chuyên khoa sâu và đặc thù.

- Triển khai đào tạo một số ngành thuộc nhóm ngành khoa học sức khỏe nhằm đáp ứng sự thiếu hụt NLYT;

- Phát triển và đẩy mạnh NCKH, tăng cường hơp tác trong nước và quốc tế trên các lĩnh vực GD-ĐT, KHCN, CSSK trọng tâm là các lĩnh vực của khoa học Điều dưỡng.

- Từng bước kiện toàn lại cơ cấu, tổ chức nhân lực phù hợp với nhu cầu phát triển qua từng giai đoạn cụ thể.

- Từng bước đầu tư CSVC, TTB đáp ứng quy mô đào tạo và nghiên cứu khoa học phù hợp từng giai đoạn cục thể.

Một số kiến nghị với Bộ Y tế:

- Cho phép triển khai Bệnh viện thực hành của trường.

- Xây dựng Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, chăm sóc sức khỏe Cộng đồng (sau 2015);

- Mở mã ngành thạc sỹ Điều dưỡng;

- Hỗ trợ thực hiện Đề án Skillab;

- Hỗ trợ trong NCKH, thực hiện các đề tài, dự án cấp Bộ, HN khoa học Điều dưỡng toàn quốc (dự kiến 3/2014);