Xem chi tiết tại đường link dưới đây! 

https://bvdktuthainguyen.gov.vn/uploads/media/Vv%20ba%CC%81o%20gia%CC%81%20ho%CC%81a%20cha%CC%81t%2C%20VTYT.pdf

Tải biểu mẫu cung cấp báo giá năm 2022 tại đây! 

https://bvdktuthainguyen.gov.vn/uploads/media/M%C3%82%C5%A8%20BI%E1%BB%82U%20Cung%20c%E1%BA%A5p%20b%C3%A1o%20gi%C3%A1%20n%C4%83m%202022.xlsx