VĂN BẢN - TÀI LIỆU

Phụ lục 3: Danh mục chuyển đổi giữa danh mục kỹ thuật tương đương và phân loại phẫu thuật, thủ thuật quốc tế ICD-9 CM

Số/Ký hiệu 4466/QĐ-BYT (theo) Đơn vị ban hành Bộ y tế
Ngày ban hành 2020-10-28 Ngày hiệu lực 2020-10-28
Trích yếu Phụ lục 3: Danh mục chuyển đổi giữa danh mục kỹ thuật tương đương và phân loại phẫu thuật, thủ thuật quốc tế ICD-9 CM
Định dạng file xlsx Kích thước 651.50K
Tải về