Tham dự lễ ký kết dại diện bên A (bên nhận chuyển giao kỹ thuật) là Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn tỉnh Lạng Sơn có BSCKI Đỗ Văn Dũng - Giám đốc Trung tâm, đại diện bên B (bên chuyển giao kỹ thuật) là Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên có BSCKII Nguyễn Huy Sơn – Phó Giám đốc Bệnh viện. Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến thuộc Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên là đơn vị tổ chức và giám sát thực hiện chính, Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực, Chống độc là đơn vị trực tiếp thực hiện đào tạo chuyển giao kỹ thuật. Theo kế hoạch gói kỹ thuật lọc thận nhân tạo sẽ được chuyển giao trong thời gian 4 tháng tại hai đơn vị và dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 9 năm 2013. Việc chuyển giao kỹ thuật này sẽ góp phần giải quyết vấn đề quá tải cho tuyến trên theo chủ trương chung của Bộ Y tế đồng thời cũng giúp cho những người bệnh mắc hội chứng suy thận sẽ được điều trị ngay tại địa phương mà không phải chuyển tuyến.