Thực hiện kế hoạch của Ban chấp hành Đảng ủy, chiều ngày 23/12/2015 Đảng bộ Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị phổ biến và quán triệt cho cán bộ trong Bệnh viện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12, 13 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX.

Tham gia Hội nghị có các đồng chí đảng viên ở các Chi bộ và các cán bộ viên chức có trình độ từ đại học trở lên trong toàn Bệnh viện. Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Trung - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện đã phổ biến Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX, đồng chí Phan Bá Đào- Phó Giám đốc, Chủ tịch công đoàn Bệnh viện phổ biến Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12, 13 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Kết thúc Hội nghị các Đảng viên trong toàn Đảng bộ đã quán triệt sâu sắc và toàn diện nội dung các Nghị quyết. Thành công của Hội nghị là tiền đề tạo sự nhất trí cao trong cán bộ, đảng viên toàn Bệnh viện để thực hiện tốt các nhiệm vụ của Đảng giao cho.